Đồng chí Đại tá Trần Minh Thùy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, kiểm tra tình hình, kết quả công tác Công an năm 2016 tại Công an huyện Tuyên Hóa

688

Trong 02 ngày 16 và 17/11/2016, đồng chí Đại tá Trần Minh Thùy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra cùng chỉ huy các phòng nghiệp vụ là thành viên đoàn đã đến kiểm tra công tác Công an năm tại Công an huyện Tuyên Hóa. Cùng làm việc với đoàn kiểm tra, về phía Công an huyện có đồng chí Thượng tá Trần Quang Hiếu, Trưởng Công an huyện, các đồng chí trong Ban chỉ huy đơn vị và đội trưởng các đội nghiệp vụ.

Đồng chí Đại tá Trần Minh Thùy - Phó Giám đốc CA tỉnh kiểm tra công tác CA 2016 tại CA huyện
Đồng chí Đại tá Trần Minh Thùy – Phó Giám đốc CA tỉnh kiểm tra công tác CA 2016 tại CA huyện Tuyên Hóa.

 

 Đoàn đã tiến hành kiểm tra các mặt công tác tại Công an thị trấn Đồng Lê; Đồn Công an Tiến Hóa và một số đội nghiệp vụ. Sau khi nghe đồng chí Thượng tá Trần Quang Hiếu báo cáo tình hình, kết quả công tác năm 2016 và qua kiểm tra tại các đội, đồn, Công an thị trấn, thay mặt đoàn kiểm tra đồng chí Đại tá Trần Minh Thùy đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của đơn vị đã đạt được trong năm 2016. Đồng thời cũng đã chỉ đạo Công an huyện cần chủ động trong công tác nắm tình hình; chú trọng quan tâm hơn nữa trong công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản trong đó chú trọng công tác củng cố và xây dựng mạng lưới cơ sở bí mật; đẩy mạnh thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng.

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó giám đốc, Ban chỉ huy Công an huyện Tuyên Hóa hứa sẽ quyết tâm nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2017.

Lệ Huyền

(CA huyện Tuyên Hóa)