Đồng chí Thiếu tướng Lê Quốc Hùng – Thứ trưởng Bộ Công an kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng tại Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Bình

1800

Ngày 18/6/2020, Đoàn Công tác của Đảng ủy Công an Trung ương do đồng chí Thiếu tướng Lê Quốc Hùng – Thứ trưởng Bộ Công an đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội đảng tại Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Bình.

Đoàn Công tác của Đảng ủy Công an Trung ương do đồng chí Thiếu tướng Lê Quốc Hùng – Thứ trưởng Bộ Công an đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội đảng tại Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Bình.
Đồng chí Đại tá Phan Vũ Minh – Phó Cục trưởng X03 phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Đại tá Trần Hải Quân, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình báo cáo kết quả công tác chuẩn bị các điều kiện, nội dung Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025

Sau khi nghe lãnh đạo, Ban giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình báo cáo kết quả công tác chuẩn bị các điều kiện, nội dung Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình đối với lực lượng vũ trang nói chung và Công an tỉnh nói riêng; sự chủ động của Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Bình trong việc dự thảo các nội dung văn kiện trình Đại hội, đảm bảo tiến độ thời gian, qua đó khái quát được vai trò, sự lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua, đồng thời rút ra được những bài học kinh nghiệm, chỉ rõ những tồn tại hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ tiếp theo; việc xây dựng các đề án nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, đúng quy định…

Đồng chí Thiếu tướng Lê Quốc Hùng – Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình đối với Công an tỉnh Quảng Bình
Thiếu tướng Lê Quốc Hùng – Thứ trưởng Bộ Công an và Đoàn Công tác của Đảng ủy Công an Trung ương chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh

Đồng chí Thứ trưởng cũng lưu ý, trên cơ sở góp ý của các đại biểu tại buổi làm việc, Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Bình cần sớm bổ sung, chỉnh sửa những nội dung trong các văn kiện để hoàn thiện tập văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2020-2025. Cần có kịch bản chi tiết các nội dung chỉ đạo, điều hành đại hội đảm bảo tốt việc tuân thủ các quy định chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Tỉnh ủy Quảng Bình, để đại hội Đảng bộ Công an tỉnh diễn ra thành công tốt đẹp.

Việt Hùng