Đồng Hới: Triển khai chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019

41

Ngày 8 tháng 3, UBND thành phố Đồng Hới tổ chức hội nghị triển khai chương trình công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019.

Hội nghị triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019
Các đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2018, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn thành phố Đồng Hới đạt được những kết quả quan trọng. Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền kịp thời, hiệu quả, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền và nhận thức của nhân dân. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được chú trọng, đã tổ chức được gần 120 buổi tuyên truyền về các bộ luật thu hút trên 55.000 tham gia. Trong năm, quần chúng đã cung cấp gần 1700 nguồn tin báo, giúp lực lượng công an xử lý 139 đối tượng, vận động đầu thú 7 đối tượng, ra quyết định khởi tố hình sự 75 tin…Công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến được quan tâm. Nhiều mô hình tiếp tục phát huy hiệu quả như Tổ dân phố tự quản về ANTT, Trường học an toàn về ANTT, CLB gia đình không vi phạm pháp luật, Camera giám sát ANTT…

Lãnh đạo Công an thành phố Đồng Hới báo cáo kết quả xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
Các đại biểu tham luận tại hội nghị
Lãnh đạo UBND thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chỉ đạo, điều hành của một số cấp ủy, chính quyền phường xã chưa duy trì thường xuyên nên chất lượng phong trào chưa cao. Các đại biểu đã tập trung thảo luận về các phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong năm 2019. Trọng tâm là tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, nhà nước về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng nhân dân, tăng cường phối hợp với mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể trong xây dựng phong trào…

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đã được Công an tỉnh và UBNDTP khen thưởng.

Công bố quyết định khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào năm 2018
Tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào năm 2018
Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào năm 2018

Ngô Quang Văn