Đồng Hới: Triển khai nhiệm vụ Quốc phòng, An ninh năm 2015

96
        Năm 2014 cấp ủy, chính quyền, ban ngành, mặt trận, đoàn thể, nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố đã quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước; nhận thức đúng đắn về tình hình, nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Từ đó phát huy sức mạnh tổng hợp, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân và xây dựng khu vực phòng thủ được củng cố ngày càng vững chắc. Chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang từng bước được nâng lên.
Công tác chính sách xã hội và chính sách hậu phương của Quân đội; công tác xã hội từ thiện cũng được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả. Công tác tuyển quân được thực hiện chặt chẽ đồng bộ đảm bảo 100% chỉ tiêu chất lượng.
            Tại hội nghị, các đại biểu đã dành thời gian thảo luận một số vấn đề liên quan đến thực tiễn thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-an ninh ở các địa phương, đơn vị; những bài học kinh nghiệm rút ra để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng-an ninh thời gian tới.
qpan1
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Tường – Phó Giám đốc Công an tỉnh  ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của thành phố trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh năm 2014 và lưu ý: lực lượng vũ trang thành phố cần có sự theo dõi chặt chẽ để chủ động đối phó với mọi tình huống. Tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 ( Khóa XI) về “ Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết số 28 – NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới và các chỉ thị của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư về nhiệm vụ về  nhiệm vụ QP-AN. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”; chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện; nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể đã thực hiện Ký kết phối hợp giữa các ngành trong thực hiện nhiệm vụ Quân sự, quốc phòng năm 2015.
Kết luận hội nghị, đ/c Trần Công Thuật- Bí Thư Thành ủy đã chỉ ra một số tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh của thành phố năm 2014 .Về một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện thời gian tới, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu: tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý của chính quyền về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-an ninh; kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng-an ninh; quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng để thực hiện đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng-an ninh; nâng cao chất lượng tổng hợp của các lực lượng vũ trang; làm tốt công tác củng cố hệ thống chính trị, nhất là ở cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-an ninh; thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng các cấp; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng-an ninh; triển khai các kế hoạch bảo đảm an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp…
Nhân dịp này, đ/c Trần Đình Dinh – Chủ tịch UBND thành phố đã trao tặng giấy khen cho 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng- an ninh năm 2014.