Ghi nhận sự đóng góp của Phụ nữ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở

75

“Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, xã hội và với nhiều cách làm sáng tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy đã có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Chị Dương Thị Sen, Chủ tịch Hội phụ nữ xã trao đổi với Công an xã
về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Mai Thủy

Một trong những mô hình, đảm bảo an ninh trật tự mà Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mai Thủy triển khai hiệu quả là việc thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và lực lượng Công an nhân dân về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội (TNXH). Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, qua các hội nghị, buổi hội họp tại nơi cư trú, Hội Liên hiệp Phụ nữ Mai Thủy đã có nhiều hoạt động đồng bộ, thường xuyên tại các cơ sở; vận động các Chi hội phụ nữ xây dựng và duy trì các mô hình, các câu lạc bộ như: Câu lạc bộ “Phòng, chống tệ nạn xã hội”, “Cảm hóa người lầm lỗi trở về với cộng đồng”, “Phụ nữ tự quản”, mô hình “Thôn không có ma túy”, “Cha, mẹ nuôi dạy con tốt”, “5 không, 3 sạch” và hàng chục tổ liên gia tự quản, tổ hòa giải và các hòm thư tố giác tội phạm được xây dựng hiệu quả rộng khắp trên địa bàn toàn xã.

Thông qua các mô hình, các câu lạc bộ giúp cán bộ, hội viên và quần chúng nhân dân có cơ hội để giao lưu, trao đổi kiến thức, kỹ năng trong phòng ngừa, cảnh giác, đấu tranh với các loại tội phạm, phát huy được vai trò tích cực của phụ nữ trong việc giáo dục con em và người thân trong gia đình không phạm tội, không mắc các tệ nạn xã hội.

Việc tổ chức, thực hiện tốt Nghị quyết liên tịch số 01 không chỉ vận động chị em chú trọng việc giáo dục con em, người thân trong gia đình mà còn cảm hóa được nhiều đối tượng lầm lỡ tại địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Ngoài hình thức phổ biến qua tờ rơi, hệ thống loa truyền thanh, các thành viên trong các chi hội, câu lạc bộ còn xây dựng các tiểu phẩm, các bài thơ, ca, hò, vè…thú vị, có ý nghĩa để biểu diễn trong các hội nghị, buổi hội họp; “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các hội viên, kịp thời đề ra những giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ và giúp đỡ họ. Các thành viên đã sử dụng các câu chuyện có thật từ những người lầm lỗi mắc tệ nạn xã hội biết vượt lên làm lại cuộc đời để động viên, khuyến khích những người còn mặc cảm vì lỗi lầm của mình. Trong 03 năm trở lại đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mai Thủy phối hợp với lực lượng Công an, các cơ quan, ban ngành đã động viên, cảm hóa được 08 đối tượng lầm lỡ tiến bộ rõ rệt. Tham mưu kịp thời cấp ủy, chính quyền địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp trên phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tạo điều kiện cho các chị em có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để sản xuất, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã chỉ đạo các chi hội phân công trách nhiệm cụ thể cho chị em, các thành viên tuyên truyền sâu sát đến tận từng gia đình, từng cá nhân trên toàn xã. Thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện của địa phương, qua đó, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và quần chúng nhân dân về pháp luật, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm nhằm phát hiện, tố giác, đấu tranh…Phối hợp với Ban Công an xã, tham mưu cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện cho các đối tượng mãn hạn tù có công ăn việc làm, ổn định cuộc sống. Tổ chức tuyên truyền về pháp luật, tác hại về ma túy, tệ nạn xã hội…trên nhiều diễn đàn với hàng nghìn lượt người tham gia.

Từ việc thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và lực lượng Công an nhân dân về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội”. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy đã phát triển thành phong trào tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương trong cán bộ, hội viên và nhân dân, góp phần tích cực trong công tác phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã.

Nhật Huy