Ghi nhận từ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn miền núi xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa

84

Thượng Hóa là một xã miền núi rẻo cao thuộc huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, có đường biên giới giáp nước bạn Lào với chiều dài 21 km, đời sống của người dân, đồng bào dân tộc nơi đây chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp nên còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Trình độ dân trí không đồng đều, sự hiểu biết về pháp luật còn thấp; do vậy, không ít đối tượng nơi khác đến rũ rê, lôi kéo một số Thanh thiếu niên trên địa bàn xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động, tình trạng uống rượu bia say, gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản, khai thác lâm sản trái phép vẫn còn diễn ra.

Công an xã Thượng Hóa giao ban công tác tuần

Trước tình hình nói trên, Công an xã Thượng Hóa đã chủ động nắm tình hình, rà soát địa bàn, phân loại đối tượng quản lý, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, sự hiểu biết của nhân dân, đồng bào dân tộc về pháp luật, cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, hoạt động của các loại tội phạm; tích cực cùng các cấp, ngành xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo khí thế sôi nổi trong nhân dân, hăng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hoá ở thôn, bản, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước nói chung và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói riêng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác đảm bảo an ninh trật tự tại vùng núi rẻo cao, nơi biên giới có đồng bào dân tộc sinh sống, Công an xã đã tham mưu cấp uỷ, chính quyền ban hành nhiều văn bản và tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chính sách dân tộc, trên lĩnh vực an ninh trật tự đến các ban, ngành, đoàn thể tại cơ sở và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn; phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc bằng những việc làm thiết thực. Qua đó, đã tập hợp, vận động được các Già làng, Trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc tích cực tham gia và vận động bà con nhân dân xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từng bước lớn mạnh, thiết thực.

Hiện, toàn xã có các mô hình như: 10 tổ hòa giải, 10 ban an ninh nhân dân, 10 đội thanh niên xung kích và 55 tổ liên gia tự quản, đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới, gia đình không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội…đã phát huy hiệu quả trên 10 thôn, bản đó là, Bản Ón, Bản Yên Hợp, Bản Mò O Ồ Ồ, Bản Phú Minh… Các mô hình tự quản về an ninh trật tự được lồng ghép với các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động xây dựng nông thôn mới đã góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển sâu rộng; vai trò của cấp ủy, chính quyền, Ban Công an xã, các cơ quan, ban, ngành, các Già làng, Trưởng bản, người có uy tín trong nhân dân, đồng bào dân tộc trên địa bàn được nâng lên rõ rệt, an ninh trật tự được giữ vững, ổn định.

Nổi bật, hiệu quả từ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, năm 2017 và những tháng đầu năm 2018, người dân, bà con đồng bào đã cung cấp cho lực lượng Công an hơn 60 nguồn tin có giá trị quan trọng liên quan đến lĩnh vực an ninh trật tự, giúp Ban Công an xã điều tra, xử lý 06 vụ/ 08 đối tượng phạm pháp hình sự, 02 vụ khai thác lâm sản trái phép; quản lý, giáo dục, giúp đỡ 02 đối tượng tù tha, 05 đối tượng cải tạo không giam giữ, vận động nhân dân tự nguyện giao nộp 12 khẩu súng các loại. Qua đó, đã góp phần kiềm chế, làm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn. Các phong trào về an ninh trật tự được triển khai phù hợp với đặc điểm, tình hình; đáp ứng  tâm tư, nguyện vọng của người dân và bà con đồng bào. Từ đó, nhân dân tích cực tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự, ổn định cuộc sống, đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế.

Đồng chí Cao Xuân Quân, Trưởng Công an xã cho biết: Để có được kết quả này, thời gian qua, Ban Công an xã đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, Đồn Biên phòng Cà xèng và đặc biệt là lực lượng Công an huyện Minh Hóa đã quan tâm, chỉ đạo sát sao, xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho người dân, bà con đồng bào trong việc chấp hành và thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, các loại tội phạm. Cùng với đó, chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã đặc biệt quan tâm phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống đối với bà con đồng bào; thường xuyên chăm lo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, coi trọng công tác sơ, tổng kết, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến…

Để duy trì và phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn miền núi rẻo cao, vùng biên giới; Ban Công an xã Thượng Hóa cần tiếp tục duy trì, làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền, phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, nhất là giải quyết kịp thời những nhu cầu sinh hoạt của đồng bào dân tộc; thực hiện tốt công tác vận động, tranh thủ Già làng, Trưởng bản, người có uy tín tham gia, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, tuyến biên giới, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế của địa phương.

K.Bông