GIẢM 50% MỨC THU LỆ PHÍ CẤP CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

290

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 61/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy; phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy và lệ phí cấp Căn cước công dân.

Theo đó, từ ngày 22/6/2020 đến ngày 31/12/2020, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên khi làm thủ tục đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân, chuyển từ Chứng minh nhân dân 9 số, 12 số sang cấp thẻ Căn cước công dân sẽ được giảm 50% lệ phí so với quy định cũ. Cụ thể như sau:

  1. Công dân chuyển từ Chứng minh nhân dân 09 số, 12 số sang cấp thẻ Căn cước công dân: Mức thu lệ phí từ 30.000 đồng/thẻ Căn cước công dân còn 15.000 đồng/thẻ Căn cước công dân.
  2. Đổi thẻ Căn cước công dân khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu: Mức thu lệ phí từ 50.000 đồng/thẻ Căn cước công dân còn 25.000 đồng/thẻ Căn cước công dân.
  3. Cấp lại thẻ Căn cước công dân khi bị mất thẻ Căn cước công dân; được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam: Mức thu lệ phí từ 70.000 đồng/thẻ Căn cước công dân còn 35.000 đồng/thẻ Căn cước công dân.

Đây là quy định nhằm thực hiện các giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo tinh thần Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Kể từ ngày 01/01/2021 trở đi, mức thu lệ phí cấp Căn cước công dân sẽ tiếp tục thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 59/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân.

Hạnh Anh