Giám đốc Công an tỉnh dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” gắn với “Ngày hội văn hóa quân-dân” năm 2019 tại thôn Văn Hóa 2, xã Hồng Hóa

415

Ngày 7-11, Đại tá Trần Hải Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã đến dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” gắn với “Ngày hội văn hóa quân-dân” năm 2019 ở thôn Văn Hóa 2, xã Hồng Hóa (huyện Minh Hóa). Cùng dự có đại diện lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh và huyện Minh Hóa.

“Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” gắn với “Ngày hội văn hóa quân-dân” năm 2019 tại thôn Văn Hóa 2, xã Hồng Hóa
Đại tá Trần Hải Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã đến dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” gắn với “Ngày hội văn hóa quân-dân” năm 2019 ở thôn Văn Hóa 2, xã Hồng Hóa (huyện Minh Hóa).

Thôn Văn Hóa 2 hiện có 139 hộ (530 khẩu), trong đó tỷ lệ hộ nghèo chiếm hơn 17%; hộ cận nghèo hơn 54%. Là thôn nghèo của xã Hồng Hóa, kinh tế đời sống của người dân thôn Văn Hóa 2 chủ yếu dựa vào trồng trọt và chăn nuôi. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và nhà nước, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”… đời sống vật chất và tinh thần của người dân nơi đây đã có nhiều chuyển biến tích cực, tình hình an ninh trật tự luôn được giữ vững, tinh thần tương thân tương ái, đùm bọc lẫn nhau ngày càng được phát huy. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của nhân dân trong thôn đạt khoảng 20 triệu đồng/người/năm. Toàn thôn hiện có gần 84% gia đình văn hóa.

Đại tá Trần Hải Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chúc mừng “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” gắn với “Ngày hội văn hóa quân-dân” năm 2019 ở thôn Văn Hóa 2, xã Hồng Hóa (huyện Minh Hóa).
Đại tá Trần Hải Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tặng quà thôn Văn Hóa 2, xã Hồng Hóa.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Đại tá Trần Hải Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của nhân dân và cán bộ thôn Văn Hóa 2 trong việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Bên cạnh đó, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh mong muốn trong thời gian tới, lãnh đạo địa phương và Ban công tác mặt trận các thôn cần thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các quy ước, hương ước của khu dân cư; tiếp tục duy trì và thực hiện chất lượng hơn nữa các cuộc vận động, các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố an ninh trật tự của địa phương; cộng đồng nhân dân trong thôn cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp nhau phát triển sản xuất, từng bước nâng cao đời sống, giảm dần tỷ lệ hộ nghèo.

Việt Hùng