Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh tại TX. Ba Đồn

346

Ngày 7-10, Đại tá Nguyễn Tiến Nam – UVBTVTU, Giám đốc Công an tỉnh, Thành viên Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã kiểm tra công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh tại TX. Ba Đồn. Tham dự buổi kiểm tra có đồng chí Trương An Ninh – UVBTVTU, Bí thư Thị ủy Ba Đồn và các đồng chí trong Thường trực Thị ủy Ba Đồn.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam kiểm tra công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh tại TX. Ba Đồn.

Để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025, TX. Ba Đồn đã bám sát kế hoạch của tỉnh để triển khai thực hiện công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh. Theo đó, đã phối hợp với Ban tuyên giáo Tỉnh ủy viết bài, biên tập các nội dung tuyên truyền về đại hội; phát động các phong trào thi đua để chào mừng đại hội Đảng; triển khai thực hiện các nội dung trang trí, tuyên truyền trực quan đảm bảo trang trọng, phù hợp, tiết kiệm; phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương để tuyên truyền về kết quả Đại hội Đảng bộ TX. Ba Đồn và hướng tới đại hội Đảng bộ tỉnh; chủ động đấu tranh phản bác lại những thông tin xuyên tạc..v.v.. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền thông qua hệ thống phát thanh, truyền hình, xe lưu động, các hoạt động văn hóa văn nghệ cũng được TX. Ba Đồn xây dựng kế hoạch cụ thể.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Đại tá Nguyễn Tiến Nam – UVTVTU, Giám đốc Công an tỉnh, Thành viên Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 yêu cầu: Cần đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, tuyên truyền một cách đồng bộ, sâu rộng, cụ thể, hiệu quả; cần bám sát thời gian về công tác tuyên truyền, khánh tiết để thực hiện theo đúng chỉ đạo của tỉnh; chủ động đấu tranh phản bác, định hướng dư luận; đẩy mạnh công tác tuyên truyền một cách kịp thời, sâu rộng, hiệu quả các hoạt động diễn ra trước, trong và sau đại hội; việc triển khai thực hiện tuyên truyền, cổ động trực quan phải tạo không khí vui tươi, phấn khởi và đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan đô thị; cơ quan truyền thanh thị xã mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền đậm nét về đại hội.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam – UVBTVTU, Giám đốc Công an tỉnh, Thành viên Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra.

Về nhiệm vụ của lực lượng Công an TX. Ba Đồn, Đại tá Nguyễn Tiến Nam nhấn mạnh cần phải chủ động tham mưu, triển khai thực hiện các phương án đảm bảo ANTT và phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tổ chức tốt công tác nắm tình hình, chủ động có biện pháp đấu tranh kiềm tỏa với các đối tượng thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Đấu tranh hiệu quả với các hành vi lợi dụng dân chủ, lợi dụng việc góp ý Văn kiện Đại hội để xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về ANTT; đấu tranh mạnh với các loại tội phạm hình sự; rà soát, xây dựng phương án bảo đảm ANTT các sự kiện, lễ hội chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh trên địa bàn thị xã. Đồng thời, phối hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể liên quan để thực hiện công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo an toàn, thành công.

Trần Tuấn