Bế giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

37

 

Ngày 03/10/2017, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2017. Tổng số 61 học viên của lớp học là đảng viên dự bị thuộc các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh đã được cấp Giấy chứng nhận.

Sau 8 ngày lên lớp tập trung học tập, nghiên cứu, trao đổi, thảo luận tích cực, nghiêm túc, các đồng chí học viên của lớp bồi dưỡng đã được lắng nghe, tiếp thu các bài giảng theo 10 chuyên đề theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Thông qua đó, các giảng viên, báo cáo viên đã truyền đạt những kiến thức cơ bản, cốt lõi về Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm cho từng đảng viên trong việc xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Tường-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giấy chứng nhận và tặng quà cho các đồng chí học viên có thành tích xuất sắc trong học tập cũng như tích cực xây dựng lớp học.

Kiểm tra nhận thức cuối khóa học, có 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó 34 đồng chí đạt loại giỏi chiếm 55,7%, 27 đồng chí đạt loại khá chiếm 44,3.

 

Thiên Ca