Hiệu quả của công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội

833

Xác định vai trò quan trọng của tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trong phát triển kinh tế – xã hội, thời gian qua, các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh đã thực hiện có hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH, từng bước củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở, phát huy hiệu quả mô hình bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

 

Ảnh minh họa.

 

Với vai trò là lực lượng nòng cốt, lực lượng Công an các cấp đã bám sát tình hình thực tế, rà soát, lựa chọn địa bàn trọng điểm về TTATXH để tiến hành chuyển hóa. Toàn tỉnh đã lựa chọn 19/159 xã, phường, thị trấn để tiến hành chuyển hóa, gồm xã Cam Thủy, thị trấn Nông trường Lệ Ninh (huyện Lệ Thủy); xã Hàm Ninh, xã Vĩnh Ninh (huyện Quảng Ninh); xã Lộc Ninh, phường Nam Lý (thành phố Đồng Hới); xã Thanh Trạch (huyện Bố Trạch); xã Quảng Hòa (thị xã Ba Đồn); xã Quảng Đông, xã Quảng Tùng, xã Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch); xã Kim Hóa (huyện Tuyên Hóa); thị trấn Quy Đạt, xã Trọng Hóa, xã Dân Hóa, xã Hóa Sơn, xã Hóa Tiến, xã Thượng Hóa, xã Trung Hóa (huyện Minh Hóa). Đây là những địa bàn được đánh giá trọng điểm, phức tạp về TTATXH, có số vụ phạm pháp pháp hình sự, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội chiếm tỷ lệ cao; tập trung nhiều đối tượng tù tha về, có điều kiện, khả năng, nguy cơ phạm tội cao; phức tạp về tệ nạn ma túy; thường xuyên có xảy ra tranh chấp đất đai, đền bù giải phòng mặt bằng, khiếu kiện đông người, gây rối trật tự công cộng; tập trung đông dân cư, nhiều hoạt động của các ngành nghề kinh doanh có điều kiện…

Trên cơ sở thống nhất địa bàn chuyển hóa, các cấp, ngành và địa phương đã tích cực triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, lồng ghép nội dung tuyên truyền pháp luật với vận động Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội tại địa bàn được lựa chọn chuyển hóa. 02 năm qua, toàn tỉnh biên tập, cấp phát 23 chuyên đề với hơn 3.000 tập tài liệu tuyên truyền; tổ chức hơn 2.000 buổi tuyên truyền pháp luật với trên 200.000 lượt người tham gia, 119 hội nghị tuyên truyền pháp luật, lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, giáo dục pháp luật; phát hành trên 1.000 bản tin và hơn 30.000 tờ rơi, tờ gấp về phòng, chống tệ nạn xã hội; xây dựng và tu sửa 10 cụm pa nô; làm hơn 100 áp phích, băng rôn tại nơi công cộng, các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, mại dâm… Bên cạnh đó, các cơ quan thông tin đại chính trên địa bàn thường xuyên có các tin, bài về cá nhân, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những chiến công trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm nhằm cổ vũ, động viên kịp thời phong trào toàn dân phòng, chống tội phạm; đồng thời thông báo phương thức, thủ đoạn phạm tội mới, nguy hiểm để Nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động tự phòng tránh và tích cực tham gia đấu tranh…

Cùng với đó, các cấp, các ngành và địa phương luôn quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tại các địa bàn được lựa chọn chuyển hóa. Nhiều “Nhóm nòng cốt”, “Tổ tự quản” hoạt động tích cực, hiệu quả, thực sự đóng góp quan trọng vào việc bảo đảm TTATXH tại khu dân cư, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ cao. Mặt khác, các cấp, các ngành đã xây dựng, duy trì, nhân rộng mô hình về phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, đảm bảo an ninh, giữ vững sự ổn định trật tự tại khu dân cư như “Khu dân cư phòng, chống tội phạm”, “Khu dân cư phòng, chống ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS”, “Thôn an toàn làm chủ về ANTT”; xây dựng mới 27 mô hình, điển hình như mô hình “Xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy”; mô hình “Trường – xã, phường bảo đảm ANTT”; mô hình “Học sinh làm nhiều việc tốt vì ANTT”; mô hình “Trẻ xong pha, già chung sức”…

Ngoài ra, lực lượng Công an đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng chủ động triển khai kế hoạch, phương án nắm chắc tình hình trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là địa bàn chọn chuyển hóa; tăng cường hiệu quả công tác tuần tra công khai kết hợp nhuần nhuyễn với tổ chức biện pháp nghiệp vụ nhằm kiểm soát địa bàn, chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm pháp luật. Tại các địa bàn được lựa chọn chuyển hóa, lực lượng Công an phát hiện, điều tra làm rõ 385 vụ phạm pháp hình sự và vi phạm pháp luật xảy ra (đạt tỷ lệ 96%), xử lý 536 đối tượng… Đặc biệt, qua 02 năm thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH, tại các xã, phường, thị trấn được lựa chọn chuyển hóa xảy ra 357 vụ, 502 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, giảm 68 vụ, 105 đối tượng (17%) so với trước khi chuyển hóa, đặc biệt có 13 địa bàn giảm về số vụ xâm phạm trật tự xã hội; phát hiện 34 vụ, 42 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy, giảm 07 vụ, 07 đối tượng (17%) và có 04 địa bàn giảm về tình hình ma túy, 10 địa bàn không xảy ra tội phạm, tệ nạn ma túy; 08 vụ, liên quan 09 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về kinh tế, xảy ra ở phường Nam Lý (thành phố Đồng Hới) và xã Thanh Trạch (huyện Bố Trạch), giảm 05 vụ, 07 đối tượng (38%)…

Tuy nhiên, công tác chuyển hóa vẫn còn hạn chế, một số nội dung đề ra thực hiện hiệu quả chưa cao như công tác chuyển hóa chưa đồng đều giữa các địa phương; tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật tuy đã được kiềm chế nhưng còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; tệ nạn ma túy còn diễn biến phức tạp; việc rà soát, lựa chọn địa bàn để tiến hành chuyển hóa chưa thật phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế ở một số địa phương….

Tin rằng, thời gian tới, với sự vào cuộc của các cấp, các ngành và địa phương trong việc huy động mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân về bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn TTATXH, công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, giữ gìn ANTT ở địa phương.

Theo QuangBinh Portal