Hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công kể từ khi thành lập đến nay.

940

97% tổ chức, cá nhân đánh giá rất hài lòng và 03% đánh giá hài lòng về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công. Sau 06 tháng hoạt động, Trung tâm Hành chính công đã khẳng định được tính chuyên nghiệp, tăng sự minh bạch, tiết kiệm thời gian cho tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), bước đầu tạo được hình ảnh, ấn tượng tốt, gần gũi, thân thiện khi cá nhân, tổ chức đến thực hiện TTHC với các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh.

 

Ảnh minh họa.

 

Hiện nay đã có 12 sở, ngành thuộc UBND tỉnh đưa gần 100% TTHC vào giải quyết tại Trung tâm Hành chính công với tổng số 1.047 TTHC (trong đó 992 TTHC của các sở, ngành thuộc UBND tỉnh và 55 TTHC của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh). 100% TTHC được niêm yết công khai tại Trung tâm, đồng thời tích hợp, công khai từ Cơ sở dữ liệu Quốc gia đến Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, Công Thông tin điện tử của tỉnh, đáp ứng yêu cầu tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, phục vụ nhu cầu tra cứu, theo dõi của cá nhân, tổ chức.
Tại Trung tâm Hành chính công, quy trình giải quyết hồ sơ TTHC được công khai, minh bạch, giám sát, kiểm soát chặt chẽ từ khi tiếp nhận, giải quyết đến trả kết quả. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đều có tinh thần, trách nhiệm, năng động, kỷ cương và có kinh nghiệm công tác, thái độ đúng mực khi giao tiếp, không gây khó khăn, phiền hà; hướng dẫn, giải thích đầy đủ, rõ ràng cho tổ chức, cá nhân khi đến giải quyết TTHC. Đặc biệt, cán bộ, công chức tại Trung tâm luôn thực hiện quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đúng quy định, lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động chung của Trung tâm.

Theo báo cáo của Trung tâm Hành chính công, tính đến ngày 22/6/2018, Trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết 9.160 hồ sơ TTHC các loại, trong đó giải quyết và trả kết quả 6.870 hồ sơ, đạt 75% (gồm 5.318 hồ sơ trước hạn, đạt tỷ lệ 77,4%; 1.549 hồ sơ đúng hạn, đạt tỷ lệ 22,55%; 03 hồ sơ quá hạn, chiếm tỷ lệ 0,05%) và 2.290 hồ sơ đang giải quyết. Các TTHC có tần suất tiếp nhận nhiều tại Trung tâm chủ yếu tập trung ở Sở Giao thông Vận tải (3.670 hồ sơ); Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh (1.557 hồ sơ), các lĩnh vực khác (729 hồ sơ); Sở Xây dựng (965 hồ sơ); Sở Y tế (630 hồ sơ). Tuy nhiên, một số ngành có số lượng TTHC giao dịch vẫn chiếm tỷ lệ thấp: Sở Tư pháp (19 hồ sơ); Ban Quản lý Khu Kinh tế (60 hồ sơ); Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (99 hồ sơ).

Mặt khác, Trung tâm Hành chính công thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra tiến độ giải quyết TTHC, đồng thời đôn đốc xử lý việc trả hồ sơ TTHC; niêm yết công khai danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành được sửa đổi, bổ sung theo quyết định của UBND tỉnh đưa vào thực hiện tại Trung tâm; rà soát, đề nghị bổ sung, chỉnh sửa, nâng cấp một số chức năng trên phần mềm một cửa điện tử nhằm đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, xử lý hồ sơ của các đơn vị; triển khai giải pháp thanh toán phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, hiện nay phía Ngân hàng Viettinbank đã liên hệ với VNPT để bàn giải pháp triển khai. Cùng với đó, Trung tâm cũng đã làm việc với Bưu điện tỉnh Quảng Bình, Sở Thông tin và Truyền thông về công tác tuyên truyền thực hiện Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao kết quả thực hiện cải cách hành chính hàng năm thông qua tỷ lệ kết quả giải quyết TTHC được tiếp nhận qua dịch vụ BCCI; đồng thời phối hợp kết nối liên thông Phần mềm VN Post với Phần mềm Một cửa điện tử để tiếp nhận yêu cầu đăng ký trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI…

Tuy nhiên, hoạt động của Trung tâm Hành chính công vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như ngoài việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo thời gian quy định, cán bộ còn phải thực hiện việc chuyển hồ sơ từ Trung tâm về đơn vị và ngược lại. Một số ngành như Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông Vận tải… có khối lượng hồ sơ nhiều, cồng kềnh sẽ gây khó khăn cho cán bộ trong quá trình vận chuyển hồ sơ, đặc biệt trong những ngày thời tiết không thuận lợi. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng như các ngành không theo dõi, đánh giá được trách nhiệm của cán bộ trong quy trình giải quyết TTHC do chưa xây dựng được quy trình giải quyết TTHC theo tiêu chuẩn ISO nên khi có hồ sơ quá hạn sẽ không xác định được trách nhiệm của cá nhân xử lý. Phần mềm Một cửa điện tử chưa tích hợp được với phần mềm chuyên ngành của các Bộ, ngành Trung ương nên cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải thực hiện nhập hồ sơ cùng lúc vào hai phần mềm hoặc chỉ nhập hồ sơ vào phần mềm của Bộ, ngành nên dẫn đến tình trạng chồng chéo, mất thời gian, gặp khó khăn trong công tác quản lý, theo dõi, thống kê và báo cáo…

Với mục tiêu “Cải cách hành chính – Động lực phát triển, lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ”, 6 tháng cuối năm 2018, Trung tâm Hành chính công tiếp tục tăng cường theo dõi tình hình giải quyết hồ sơ của các sở, ban, ngành để đôn đốc xử lý, giải quyết hồ sơ đảm bảo đúng tiến độ, thời gian quy định; phối hợp tham mưu văn bản chỉ đạo bổ sung danh mục TTHC thực hiện tại Trung tâm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, đơn vị cung cấp Phần mềm Một cửa điện tử tiếp tục theo dõi, khắc phục những bất cập, đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin của cá nhân, tổ chức cũng như yêu cầu tiếp nhận, trả kết quả, thống kê, báo cáo tình hình giải quyết TTHC tại Trung tâm.

Ngoài ra, Trung tâm Hành chính công sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành rà soát, xây dựng quy trình giải quyết TTHC theo tiêu chuẩn ISO để khai báo, cập nhật lên Phần mềm Một cửa điện tử nhằm đảm bảo theo dõi được tiến độ, thời gian xử lý theo quy định; thực hiện kết nối liên thông Phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh với phần mềm chuyên ngành của các Bộ, ngành Trung ương; theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai giải pháp thanh toán phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến của Ngân hàng Công Thương Việt Nam Chi nhánh Quảng Bình; triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC… Đặc biệt, Trung tâm Hành chính công sẽ xây dựng video clip trên Phần mềm Một cửa điện tử và tivi hiển thị thông tin tại các phòng chờ để giới thiệu, hướng dẫn về các bước thực hiện khi cá nhân, tổ chức đến giải quyết TTHC, đồng thời đẩy mạnh việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh về Trung tâm trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, các trang mạng xã hội.

 

Theo Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình