Hiệu quả phong trào nông dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở nông thôn

1430

Những năm qua, tình hình kinh tế – xã hội của địa phương có bước tăng trưởng khá ổn định, an ninh trật tự được bảo đảm, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi cũng còn nhiều khó khăn, thách thức như an ninh trật tự ở địa bàn còn diễn biến phức tạp, xuất hiện một số vụ khiếu kiện liên quan đến vấn đề đất đai, giải phóng mặt bằng. Các loại tội phạm, tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng gây nên mối lo cho nhiều gia đình và xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế và sức khoẻ, hạnh phúc của từng gia đình.

Hội Nông dân tham gia cuộc họp phối hợp đảm bảo ANTT

Nhận thấy đây là những vấn đề cấp bách, ảnh hưởng không tốt đến xã hội, từ những năm qua, Hội Nông dân xã Quảng Trung và Ban Công an xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn đã xây dựng Kế hoạch phối hợp hành động phòng, chống tội phạm gắn xây dựng mô hình “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn an toàn” ở địa bàn thôn, xóm nhằm tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma tuý; nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh, phát hiện tố giác tội phạm; củng cố xây dựng tổ chức Hội, lực lượng Công an trong sạch, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh. Mô hình này đang nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự đồng tình, ủng hộ và tích cực tham gia của cán bộ, hội viên nông dân và các tầng lớp nhân dân xã nhà. Hội Nông dân và Ban Công an xã đã phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ, hội viên nông dân và các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống tội phạm; tuyên truyền, vận động nông dân về vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội trong công tác phòng chống tội phạm giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn nông thôn với các hình thức tuyên truyền phong phú, sinh động như: thông qua các buổi sinh hoạt chi, tổ, hội, câu lạc bộ nông dân với pháp luật, tổ chức các sân chơi cho cán bộ, hội viên nông dân bằng hình thức sân khấu hóa gắn với nội dung tìm hiểu về cách phòng chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội như: Hội thi “Nhà nông đua tài”, “Tiếng hát đồng quê”, “Nông dân với công tác phòng chống ma túy”, thường xuyên đăng tải những cách làm hay, những mô hình mới, những tấm gương, cá nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trong 03 năm trở lại đây, Hội Nông dâ xã đã phối hợp với Ban Công an xã tổ chức được 35 buổi tuyên truyền và bồi dưỡng kỹ năng phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội cho hơn 2.000 lượt cán bộ, hội viên nông dân. Qua các buổi tuyên truyền đã giúp cho cán bộ, hội viên nông dân có ý thức trách nhiệm cao trong phòng, chống tội phạm, không để xảy ra phức tạp, đột xuất, bất ngờ từ cơ sở. Đồng thời triển khai xây dựng một số mô hình điểm “Ba an toàn” về an ninh trật tự gắn với phong trào xây dựng thôn xóm “Không có tội phạm, không có ma túy, không có tệ nạn xã hội”. Qua đánh giá kết quả tại các mô hình điểm có thể thấy cán bộ, hội viên nông dân và các thành viên trong gia đình hội viên đã từng bước nâng cao ý thức phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội; tự giác bảo vệ tài sản cá nhân, gia đình và người xung quanh. Trong đó, cán bộ, hội viên nông dân là lực lượng nòng cốt tham gia mô hình “tiếng kẻng an ninh” đi tuần tra, kiểm tra cùng Ban Công an xã, vận động nhân dân cung cấp cho lực lượng Công an những nguồn tin có giá trị. Từ đó giúp lực lượng Công an điều tra, làm rõ nhiều vụ phạm pháp hình sự, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật. Do làm tốt công tác phòng ngừa, tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, hòa giải mâu thuẫn nội bộ nhân dân; xây dựng địa phương “3 không” (không có tội phạm, ma túy, tai tệ nạn xã hội), từ đó đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã.

Đồng chí Hoàng Văn Toán, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Quảng Trung cho biết: Toàn xã hiện có 1071 hội viên, là một lực lượng đông và hết sức quan trọng đối với công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở. Vì thế, những năm qua, Hội Nông dân đã tăng cường công tác phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, cảnh giác trước mọi âm mưu thâm độc, xuyên tạc của các thế lực thù địch; tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

Có thể thấy sau nhiều năm triển khai và thực hiện chương trình phối hợp hành động phòng, chống tội phạm gắn xây dựng mô hình “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn an toàn” ở địa bàn thôn, xóm, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên nông dân và các tầng lớp nhân dân được nâng lên rõ rệt. Mô hình phong trào “Ba an toàn” về an ninh trật tự hoạt động hiệu quả, thiết thực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã ổn định hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế – xã hội phát triển.

Ngọc Toàn