Hiệu quả từ một Chương trình phối hợp

135

Thực hiện Chương trình phối hợp số 09/Ctr-BCA-MTTW ngày 01/8/2013 giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên với Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”, 5 năm qua, Công an tỉnh và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  tỉnh Quảng Bình đã phối hợp triển khai thực hiện mang lại những kết quả hết sức quan trọng, góp phần tích cực vào việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương.

Trong 5 năm qua, thực hiện chương trình phối hợp, Công an tỉnh và MTTQ Việt Nam tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban chỉ đạo 138 tỉnh ban hành các văn bản, kế hoạch, quy chế hoạt động chỉ đạo các đơn vị, địa phương trong tỉnh tăng cường đẩy mạnh sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới nhằm phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững ổn định ANTT trên địa bàn tỉnh nhà.

Phát huy vai trò nòng cốt  về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”, 2 ngành đã tham mưu đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Từ năm 2013 đến nay đã phối hợp tổ chức 4.817 điểm với hơn 648.800 lượt người tham gia; tổ chức cho hơn 6.300 lượt hộ kinh doanh, 178.400 lượt giáo viên, học sinh, sinh viên ký cam kết không mua, bán, tàng trữ, sử dụng pháo; cấp phát hơn 6.500 tài liệu, 10.200 tờ gấp, 3.974 băng rôn tuyên truyền pháp luật, phối hợp tổ chức tập huấn gần 500 buổi bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, giáo dục pháp luật. Đặc biệt, là đã tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển, công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định cuộc sống cho người dân vùng biển. Đồng thời, chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các đối tượng phản động, cực đoan, cơ hội chính trị âm mưu lợi dụng sự cố môi trường biển và bồi thường giải phóng mặt bằng, triển khai xây dựng các dự án để kích động, lôi kéo người dân gây rối, làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

Mô hình “Vùng giáo bình yên” của xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa phát huy hiệu quả trong công tác giữ gìn ANTT ở địa phương.

 

Bên cạnh việc đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, lực lượng Công an, MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, các cơ quan, ban ngành chức năng đã thực hiện tốt các mặt công tác phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật ở địa bàn cơ sở, cụ thể là đã tiến hành triệu tập, giáo dục răn đe 21.863 đối tượng vi phạm pháp luật, 2.888 đối tượng liên quan ma túy; tổ chức kiểm điểm trước dân 901 lượt đối tượng…Qua tuyên truyền, vận động, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng chức năng 6.335 nguồn tin có giá trị liên quan đến tội phạm, từ đó giúp lực lượng chức năng điều tra khám phá 754 vụ việc; vận động truy bắt 165 đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú. Nhân dân đã giao nộp 512 súng các loại, 3.724 viên đạn, 238 quả bom mìn, lựu đạn, đầu đạn các loại, 385 bộ kích điện, 3.236 đồ chơi nguy hiểm, 958 vũ khí thô sơ các loại và hơn 1.000 kg thuốc nổ, kíp nổ… Các đối tượng lầm lỗi đặc xá trở về địa phương được lực lượng Công an phối hợp với Mặt trận các cấp,các đoàn thể thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên, giúp đỡ để họ không mặc cảm, ổn định tâm lý, tái hòa nhập cộng đồng vươn lên trong cuộc sống.

 

Khối đoàn thể, mặt trận của xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy phối hợp đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn.

 

Nét nổi bật trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” 5 năm qua là Mặt trận TQVN các cấp đã tích cực phối hợp với lực lượng Công an cùng cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo triển khai nhiều chủ trương, giải pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo hướng “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ”, tự hòa giải về ANTT từ cơ sở. Nhiều mô hình tự quản về ANTT ngày càng phát huy hiệu quả ở khu dân cư, tổ dân phố, điển hình như: Mô hình “Dòng họ tự quản”, “Tổ dân phố tự quản về ANTT” ở TP. Đồng Hới; mô hình “Xứ họ đạo bình yên, gia đình hòa thuận”, “5 quản về ANTT”, mô hình kết nghĩa giao lưu giữa khu dân cư có điều kiện thuận lợi với khu dân cư vùng giáo khó khăn ở huyện Bố Trạch, Tuyên Hóa; mô hình “Tổ xung kích tự quản về ANTT”, “Toàn dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, an ninh trật tự biên giới” ở huyện Quảng Ninh; mô hình “Câu lạc bộ pháp luật” ở huyện Quảng Trạch; mô hình “5 giúp 1” ở huyện Lệ thủy”; mô hình “Khu dân cư không có ma túy”, “Điểm sáng chấp hành pháp luật” ở huyện Minh Hóa; mô hình “Tổ liên gia tự quản” của huyện Tuyên Hóa… Hiện nay, 96% các khu dân cư trong toàn tỉnh có tổ dân phòng, tổ tự quản, tổ liên gia tự quản hoạt động thường xuyên có hiệu quả.

Để huy động sức mạnh của quần chúng Nhân dân trong công tác phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, lực lượng Công an đã phối hợp với Mặt trận các cấp củng cố, kiện toàn và duy trì các tổ chức quần chúng làm công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở. Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 7.759 tổ chức quần chúng bảo vệ ANTT đang hoạt động có hiệu quả, cụ thể: Có 159 Ban chỉ đạo công tác ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở xã, phường, thị trấn; 100 Ban ANTT thôn, bản, khu phố, tiểu khu; 487 Đội xung kích ANTT; 4.450 Tổ an ninh nhân dân; 22 Ban Bảo vệ dân phố; 815 nhóm liên gia tự quản; 1.367 tổ hòa giải; 02 tổ bảo vệ ANTT trên đồng ruộng; 02 tổ, nhóm nhân dân tự quản về ANTT; 01 Câu lạc bộ phản ứng nhanh liên thôn, liên xã; 01 Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm qua đường dây nóng; 221 tổ, đội bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường với gần 1.323 người tham gia; 232 tổ tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở khu dân cư.

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn luôn được gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, các phong trào cách mạng khác của Đảng, Nhà nước, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”; “Dân vận khéo”; “Giảm nghèo bền vững”; “Thanh niên tình nguyện, xung kích bảo vệ ANTQ”; “Phụ nữ thi đua lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Xây dựng khu dân cư, cơ quan, đơn vị, nhà trường an toàn về ANTT”…Qua phân loại triển khai thực hiện Thông tư số 23/2012-TT-BCA, hàng năm có gần 90% khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Phân loại Tiêu chí 19, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2017 có 107/136 xã đạt Tiêu chí “An ninh trật tự xã hội được giữ vững”, trong đó có 52 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới là địa phương đạt chuẩn “An ninh trật tự xã hội được giữ vững” và “Xây dựng nông thôn mới”.

 

Với những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chương trình phối hợp số 09 giữa Công an tỉnh và MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình, 5 năm qua, Bộ Công an đã tặng 14 Cờ thi đua xuất sắc, 63 Bằng khen; UBND tỉnh tặng 14 cờ và 99 Bằng khen; Giám đốc Công an tỉnh tặng 556 giấy khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.    

 

Đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Tường, Phó Giám đốc Công an tỉnh, thừa ủy quyền của Lãnh đạo Bộ Công an trao cờ cho các tập thể dẫn đầu phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2017.

 

Nhờ sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa lực lượng Công an và MTTQVN tỉnh trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nên khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được xây dựng vững mạnh, hoạt động có chiều sâu, từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, tạo môi trường ổn định, góp phần phục vụ tốt sự nghiệp phát triển, đổi mới của quê hương, đất nước.

 

TH