Học Bác, lòng ta trong sáng hơn

281

Năm nay, kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Bác, cũng là năm lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an tỉnh Quảng Bình nói riêng tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị; 03 năm thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCA, của Bộ Công an và 04 năm thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Đó cũng chính là công tác trọng tâm, thường xuyên, biểu thị tình cảm sâu sắc với Bác Hồ kính yêu, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân của lực lượng công an Quảng Bình.

Gắn học tập và làm theo Bác với xây dựng phong cách, bản lĩnh người CAND.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 04/CT-BCA , ngày 19-5-2018, của Bộ Công an “Về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới và cuộc vận động Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Công an Quảng Bình đã xây dựng, ban hành có hiệu quả trên 114 văn bản tổ chức triển khai thực hiện trong Công an Quảng Bình và lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố; tổ chức lễ phát động và hàng năm đều có chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện, 04 khối thi đua của Công an tỉnh, 100% các phòng trực thuộc, Công an cấp huyện, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và 100% Ban Công an xã tổ chức ký giao ước thi đua thực hiện Cuộc vận động.

Theo đó, các cấp ủy đảng trong Công an tỉnh đã tổ chức 64 hội nghị (4.647 lượt người tham gia) quán triệt Chỉ thị số 05, Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy, của Đảng ủy CATW và BTV Đảng ủy Công an tỉnh; 179 hội nghị (9.064 lượt người tham gia) học tập các chuyên đề hàng năm, toàn khóa; 400 hội nghị (29.952 lượt người tham gia) quán triệt thực hiện các chuyên đề về Sáu điều Bác Hồ dạy CAND và Cuộc vận động. Qua học tập, đảng viên, CBCS Công an tỉnh đã có nhận thức đúng đắn, đầy đủ hơn về ý nghĩa, nội dung việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; nêu cao trách nhiệm của bản thân, nghiêm túc tự kiểm điểm, rút ra những bài học, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm cần phấn đấu, học tập, tu dưỡng, rèn luyện.

Trong 05 năm qua, Công an tỉnh Quảng Bình đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu quyết liệt với cấp ủy, chính quyền các cấp phát huy sức mạnh của toàn hệ thống chính trị và Nhân dân giải quyết triệt để các vấn đề liên quan sự cố môi trường biển; nâng cấp Quốc lộ 1A, thực hiện các dự án kinh tế trọng điểm của tỉnh (Dự án FLC, Nhiệt điện Quảng Trạch, hệ thống Thủy lợi Rào Nan…). Đấu tranh ngăn chặn hiệu quả hoạt động kích động, chống phá của các đối tượng chống đối chính trị, phản động, cực đoan, từng bước ổn định tình hình. Tham mưu thực hiện hiệu quả Đề án bảo đảm an ninh du lịch trên địa bàn tỉnh. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các đoàn công tác của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn khách quốc tế đến địa phương và các sự kiện chính trị quan trọng, nhất là đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND. Tổ chức thành công diễn tập Khu vực phòng thủ và diễn tập thực binh tình huống A2 năm 2019. Ứng phó hiệu quả thiên tai, dịch bệnh, Công an Quảng Bình là một trong những lực lượng ở tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Chủ động đi đầu trong công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công an các đơn vị, huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều phương án, kế hoạch, cao điểm bảo đảm an toàn, trật tự; đẩy mạnh phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là các loại tội phạm có tổ chức, ma túy, hoạt động “tín dụng đen”. Triển khai có hiệu quả các kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính theo hướng bảo đảm sát thực, hiệu quả, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phòng, chống tiêu cực, giảm thời gian đi lại cho nhân dân, nhất là công tác cấp hộ chiếu, tiếp nhận khai báo lưu trú trực tuyến…, tạo môi trường an toàn, lành mạnh phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và đối ngoại của tỉnh, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của toàn lực lượng công an nhân dân.

Đấu tranh mạnh với các loại tội phạm trên địa bàn, đặc biệt là tội phạm ma túy.

Trong 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Công an tỉnh đã tổ chức 985 hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” tại 100% xã, phường, thị trấn và thôn bản, tiểu khu, tổ dân phố với 76.974 lượt đại biểu tham dự, đóng góp 11.382 ý kiến đối với lực lượng Công an. Phát và thu về 2.190 phiếu điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công; 60.790 phiếu khảo sát sự hài lòng của Nhân dân về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử của CAND.

Nhiều mô hình hay và cách làm sáng tạo

Trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 04/CT-BCA , ngày 19-5-2018, của Bộ Công an “Về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới và cuộc vận động Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Công an Quảng Bình đã có nhiều mô hình hay và phát huy hiệu quả trong công tác giữ gìn ANCT và TTATXH; đã xây dựng mới 48 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đến nay, toàn tỉnh có 94 mô hình đang hoạt động hiệu quả, trong đó mô hình “Xứ, họ đạo bình yên, gia đình hòa thuận”, “Vận động treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở tôn giáo, nhà riêng của tín đồ các tôn giáo” được biểu dương nhân rộng toàn quốc. Với nhiều cách làm sáng tạo, đúng thời điểm, có sự lan tỏa và nét riêng có như: Phong trào Học tập, noi theo tấm gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp (giai đoạn 2013 – 2017); Phong trào thi đua “Ghi sổ vàng lập công mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân” (2006 đến nay), được Bộ Công an, tỉnh Quảng Bình ghi nhận đánh giá cao và Công an nhiều tỉnh, thành phố học tập, noi theo; Thông báo “Gương người tốt, việc tốt” hàng tháng (từ năm 2016 và đến nay vẫn được duy trì); phong trào “Xây dựng nhà tình nghĩa, nhà nhân ái giúp đỡ Nhân dân, CBCS có hoàn cảnh khó khăn”;  mô hình “Ngày thứ Bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính đối với Nhân dân” (thực hiện từ năm 2017 đến nay); mô hình “Em nuôi của Đoàn, Hội” (2018 đến nay); Công trình “Phòng học vi tính” tại 03 Trường học tại xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, được Trung ương Đoàn ghi nhận là “Công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc” trong đợt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; phong trào “Thực hành tiết kiệm theo gương Bác Hồ trong Hội Phụ nữ bằng hình thức nuôi heo đất” được duy trì và phát huy hiệu quả từ năm 2017 đến nay.

Gần dân trong thực hiện thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư

Học tập và làm theo phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, mỗi CBCS Công an Quảng Binh thực hiện đúng quy định, tác phong văn minh, lịch sự, tận tình hướng dẫn trong giải quyết thủ tục hành chính đối với Nhân dân. Công an tỉnh Quảng Bình xây dựng các mô hình, khẩu hiệu, tiêu chí về “Xây dựng tác phong làm việc khẩn trương, khoa học, chủ động, sáng tạo, sâu sát cụ thể”; “Chu đáo, tận tình, văn minh, lịch sự”; “Nắm chắc quy trình, rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả”, “Sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, hướng dẫn rõ ràng”, “Ngày thứ Bảy, chủ nhật vì dân”, “Trách nhiệm, chính xác, kịp thời vì Nhân dân phục vụ”, “Cải cách hành chính, giảm bớt phiền hà, nâng cao hiệu quả, ứng xử văn hóa, nhã nhặn với dân, chuyên cần công tác”; “Làm cho hết việc, không chỉ làm hết giờ”… Bảo đảm tiến độ dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh. Xây dựng mới và đưa vào sử dụng hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng công tác tiếp dân. Xuất bản Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh. Đưa vào sử dụng “Bộ chấm điểm chỉ số CCHC” và tổ chức đánh giá, xác định chỉ số CCHC đối với các đơn vị cơ sở. Hoàn thành Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Đưa TTHC thuộc lĩnh vực đăng ký, quản lý con dấu và quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT vào Trung tâm hành chính công của tỉnh. Thực hiện hiệu quả dịch vụ công trực tuyến trên Cổng quốc gia đối với TTHC nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đăng ký xe sử dụng điện tử lệ phí trước bạ. Hoàn thành  Đề án thành lập Trung tâm một cửa Công an tỉnh. Triển khai Trang dịch vụ hành chính công ở mức độ 3 và công khai 131 bộ TTHC công. Nâng cấp một số TTHC lên cấp độ 3, 4. Bố trí hòm thư góp ý tại nơi thuận tiện; công khai đường dây nóng, số điện thoại của lãnh đạo, chỉ huy, trực ban tiếp dân, trực ban hình sự, trực ban giao thông để tiếp nhận tin báo và ý kiến đóng góp của Nhân dân. Tiếp công dân các ngày trong tuần tại địa điểm tiếp công dân của Công an tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh thực hiện tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng. Thực hiện tốt mô hình “Ngày thứ Bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho Nhân dân”, “Tổ chức cấp CCCD lưu động tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, người già yếu, đau ốm, Mẹ Việt Nam Anh hùng, đối tượng chính sách”, bố trí làm thêm giờ vào các dịp lễ, tết, thứ Bảy, Chủ nhật, ngày cao điểm đáp ứng nhu cầu của người dân. Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính; rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, giảm tối thiểu 10% so với luật định. Chỉ số CCHC hàng năm của Công an tỉnh đều được Bộ Công an xếp loại tốt.

Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

Trong hoạt động tình nguyện, tình nghĩa hướng về cộng đồng, trong 05 năm qua, Công an tỉnh đã huy động hơn 9.030 lượt CBCS, hàng trăm lượt phương tiện về cơ sở giúp đỡ, sơ tán, giải cứu người dân bị mắc kẹt trong vùng nguy hiểm; giúp người dân, các cơ quan, trường học khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là đợt lũ lụt tháng 10, 11/2016, cơn bão số 10 năm 2017, đợt lũ lụt năm 2019, đợt lũ lụt lịch sử năm 2020. Tổ chức hàng trăm đoàn cứu trợ, tiếp tế hơn hàng nghìn thùng mì tôm, nước uống và nhu yếu phẩm; tiếp nhận, hỗ trợ các tổ chức và cá nhân đến cứu trợ Nhân dân, CBCS Công an Quảng Bình, trao tặng tiền mặt và hàng nghìn suất quà, trị giá trên 23 tỷ đồng; năm 2017, Công an Quảng Bình được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; năm 2020, Bộ Công an có Thư khen, thưởng 50 triệu đồng; tặng Bằng khen và trao thưởng đối với 04 tập thể và 21 cá nhân.

Công an Quảng Bình đã tổ chức hàng trăm chương trình tình nghĩa, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng trị giá trên 12 tỷ đồng, nổi bật: Giúp đỡ xã Hồng Hoá, Minh Hoá giảm nghèo và phát triển bền vững giai đoạn 2016 – 2020; giúp đỡ xã Hương Hoá, Tuyên Hoá đạt chuẩn nông thôn mới 2019; xây dựng 04 điểm trường tại bản Pa Choong, Tà Leng (Minh Hóa), Tân Ly (Lệ Thủy), Aky (Bố Trạch )trị giá trên 1,5 tỷ đồng (2019 – 2021); trao tặng trên 45 nhà tình nghĩa; hơn16.000 con giống vịt biển, 4.000 cây giống hỗ trợ Nhân dân phát triển kinh tế; hiến trên 2.600 đơn vị máu. Trao tặng Nhân dân trong tỉnh, các điểm cách ly của Công an tỉnh và An ninh 02 tỉnh Khăm Muộn, Sa vẳn na khẹt – Lào khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn và nhiều nhu yếu phẩm phòng, chống dịch bệnh Covid-19…

Gần gũi, sẻ chia cùng nhân dân trong phát triển sản xuất.

Qua 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị, 03 năm thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCA, của Bộ Công an và 04 năm thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụđã có 6.629 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng; trong đó, Công an Quảng Bình được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhì, Huân chương Chiến công hạng Ba; 71 lượt tập thể, cá nhân được tặng Huân chương các loại; 15 lượt tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 867 lượt tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Công an và UBND tỉnh, Tỉnh ủy. Trong thực hiện chuyên đề Chỉ thị số 05, Chỉ thị 04 và Cuộc vận động, Bộ Công an tặng Cờ thi đua đối với 01 tập thể; tặng Bằng khen đối với 12 tập thể, cá nhân; Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng Bằng khen đối với 05 tập thể, cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen đối với 73 tập thể, cá nhân.

Đó chính là những phần thưởng có ý nghĩa đối với sự nỗ lực, cố gắng của CBCS Công an tỉnh Quảng Bình. Để thấy, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa diệu kỳ, có ảnh hưởng hết sức to lớn đối với thế hệ CBCS Công an Quảng Bình trên con đường đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân :

“Ta bên Người, Người tỏa sáng trong ta

Ta bỗng lớn ở bên Người một chút”
( Sáng tháng Năm- Tố Hữu)

Nhớ về Bác Hồ kính yêu, mỗi CBCS Công an Quảng Bình ôn lại những chặng đường vất vả gian nan của Bác trong hành trình tìm hình của nước và một tấm gương vô cùng  trong sáng  về nhân cách, phẩm giá, đạo đức cách mạng. Soi mình vào tấm gương của Bác, CBCS Công an Quảng Bình cần  phải thường xuyên tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa, tự nhận diện; không ngừng rèn luyện bản lĩnh, tích cực học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ… Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, lực lượng Công an Quảng Bình phải tập trung nghiên cứu, đề ra các giải pháp, nội dung thiết thực, triển khai thực hiện với quyết tâm cao, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, kiềm chế và giảm tội phạm, ổn định xã hội, giữ vững cuộc sống bình yên cho Nhân dân… Để mỗi CBCS Công an Quảng Bình sau khi nhận thức và hành động theo tấm gương của Người, đều như cảm thấy:“Ta lớn cao lên, bay bỗng diệu kỳ/Trên đường dài, hai cánh đỡ ta đi…”.

Bài viết có sử dụng ảnh, tư liệu của đồng nghiệp

N.O