Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 7

25

Ngày 30-11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã tổ chức hội nghị lần thứ 7. Chủ trì và điều hành hội nghị có các đồng chí: Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Hội nghị nhằm  đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội và công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát năm 2016, bàn phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2017; Thông qua Nghị quyết của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng Đảng năm 2017; Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để xây dựng trung tâm huyện lỵ huyện Quảng Trạch.

 

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Quảng Bình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn gay gắt do sự cố môi trường biển và các đợt mưa lũ liên tiếp gây thiệt hại hết sức nặng nề đến sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân.

Trong hoàn cảnh hết sức khó khăn đó, Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình đã phát huy sức mạnh đoàn kết, nỗ lực khắc phục, từng bước vượt qua khó khăn, tổ chức thực hiện một cách quyết liệt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016 và đã đạt được kết quả khá tích cực trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng Đảng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trên một số lĩnh vực.

Tiếp đó, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài đã trình bày báo cáo tình hình kinh tế – xã hội năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2017. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 4,5%, mặc dù đạt thấp so với nhiều năm nhưng đây là nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị trong điều kiện khó khăn chồng chất hiện nay. Sản xuất nông nghiệp được mùa, sản xuất công nghiệp duy trì tăng trưởng. Thu ngân sách vượt 2,2% kế hoạch; văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2% so với năm 2015; quốc phòng –  an ninh được tăng cường.

Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 do đồng chí Trần Công Thuật trình bày khẳng định: Năm 2016, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai tích cực, toàn diện, có nhiều chuyển biến tiến bộ trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Hội nghị cũng đã được nghe Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để xây dựng trung tâm huyện lỵ Quảng Trạch đến năm 2020.

 

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhằm làm rõ hơn những tồn taị, hạn chế trong thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2016, từ đó đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 2017 và những năm tiếp theo.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đã nỗ lực đạt được trong năm 2016. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu lên 5 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Tập trung lãnh đạo các nhiệm vụ phát triển kinh tế; rút kinh nghiệm và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong việc triển khai các dự án trọng điểm và thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội của tỉnh, nhất là những nguyên nhân chủ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành. Lãnh đạo thực hiện tốt các mặt thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội, giáo dục, y tế, giải quyết việc làm, các chính sách an sinh xã hội. Nâng cao chất lượng công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

 Theo Ngọc Mai (Báo ĐTQB)