Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Quảng Bình lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016- 2012

43

Vừa qua, Hội phụ nữ Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016 – 2021 cho Ban chấp hành các Hội phụ nữ cơ sở trực thuộc Công an tỉnh và phát động quyên góp ủng nhân dân vùng lũ bị thiệt hại nặng trong hai đợt lũ vừa qua.

 

Đồng chí Chủ tịch Hội phụ nữ Công an tinh báo cáo kết quả đại hội phụ nữ tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021
Toàn cảnh Hội nghị

 

Tại hội nghị đồng chí Đại úy Trương Thị Lệ Thủy, Chủ tịch Hội phụ nữ Công an tỉnh  báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016 – 2021, trong đó Nghị quyết của Đại hội đã đưa ra các chỉ tiêu như: 100% cơ sở Hội phải tổ chức cho trên 85% cán bộ, hội viên phụ nữ học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước; 100% cơ sở Hội tổ chức cho hội viên học tập các nội dung của phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; hàng năm giúp 01 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình 5 không, 3 sạch”; giúp hội phụ nữ nghèo thoát nghèo và xây dựng mô hình phụ nữ phát triển kinh tế có hiệu quả…Trong nhiệm kỳ phấn đấu giúp chị em khởi nghiệp, được đào tạo nghề; tham mưu đề xuất các chương trình đề án liên quan đến phụ nữ, trẻ em để giám sát, đóng góp ý kiến; 100% cán bộ chuyên trách cấp tỉnh, cấp huyện và trên 90% chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở đạt tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức theo quy định, 100% cán bộ hội được bồi dưỡng nghiệp vụ, đáp ứng được yêu cầu chức năng, nhiệm vụ của Hội. Đặc biệt, hàng năm có 85% trở lên tổ chức Hội cấp cơ sở, cấp huyện đạt vững mạnh xuất sắc.v.v.

 

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Hội phụ Công an tỉnh kêu gọi các cấp Hội phụ nữ trong Công an tỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp, góp phần xây dựng Hội phụ nữ Công an tỉnh ngày càng lớn mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình hiện nay.

 

Phụ nữ Công an tỉnh quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ
Phụ nữ Công an tỉnh phát động quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ.

 

 

                                      Thùy Trang