Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

72

Sáng 09/12/2021, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự, chỉ đạo và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Ba Đình, Hà Nội).

Cùng dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương Trần Cẩm Tú.

Toàn cảnh Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Dự hội nghị tại các điểm cầu có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội; lãnh đạo, đại biểu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương…
Về phía Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương dự hội nghị tại Hội trường Diên Hồng có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; các đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Trung ương.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Công an Trung ương có các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy các đơn vị trực thuộc Bộ, các học viện, trường CAND khu vực phía Bắc; Ủy viên UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, Phó Chủ nhiệm UBKT đảng ủy các đơn vị thuộc Bộ, các học viện, trường CAND khu vực phía Bắc..

Đơn vị Phòng PV01 Công an tỉnh theo dõi “Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng” qua truyền hình trực tuyến trên sóng Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Bình tại phòng họp đơn vị.

Tại Công an tỉnh Quảng Bình, có 29/29 cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh đã đảm bảo các điều kiện và bố trí cán bộ, đảng viên theo dõi “Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng” qua truyền hình trực tuyến trên sóng Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Bình tại phòng họp các đơn vị. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia tham dự đạt 98%.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, mới đây Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận và thống nhất cao ban hành Kết luận về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; và Quy định mới về những điều đảng viên không được làm.

Đơn vị Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh theo dõi qua truyền hình trực tuyến trên sóng Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Bình tại phòng họp đơn vị.

Để triển khai thực hiện thật tốt các Kết luận và Quy định mới này, Bộ Chính trị đã sớm xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện, Hội nghị cán bộ toàn quốc trực tuyến phổ biến, quán triệt những nội dung cốt lõi của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và Kế hoạch triển khai thực hiện nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng.
Đại hội XIII của Đảng đã bổ sung những nhận thức mới quan trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đặc biệt, đã nhấn mạnh tới việc gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đây cũng là nhiệm vụ, phương hướng trọng tâm của cả nhiệm kỳ Đại hội XIII và những năm tiếp theo: “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.
Ngay sau Đại hội XIII của Đảng, có thể thấy, nhiều văn bản chỉ đạo đã được ban hành nhằm cụ thể hóa tinh thần Đại hội vào cuộc sống, biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế đã được ban hành, trong đó có nhiều văn bản chỉ đạo trực tiếp trong lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo hội nghị (Ảnh: TTXVN).

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất rất cao sự cần thiết phải ban hành Quy định mới số 37 ngày 25/10/2021 về những điều Đảng viên không được làm thay thế Quy định số 47 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với các nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã ban hành trong thời gian qua, nhất là các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Quy định số 37 cập nhật những vấn đề phát sinh mới đặt ra trong thực tiễn tổ chức thực hiện, đặc biệt là biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.
Sau khi Quy định số 37 có hiệu lực, thực hiện nhiệm vụ được giao, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ban hành Văn bản số 02 ngày 29/11/2021, Hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm.
Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 21 ngày 25/10/2021 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Quy định số 37 ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về những điều đảng viên không được làm”.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trình bày tham luận tại hội nghị.

Đại diện Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an phát biểu tham luận tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, sáng 9/12, Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, ngay sau khi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ” được ban hành, Đảng ủy Công an Trung ương đã có Chương trình hành động cụ thể về 2 nội dung, trong đó có nội dung về việc thực hiện Nghị quyết trong nội bộ CAND và lực lượng CAND thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

TT