Hội nghị giao ban lực lượng Cảnh sát THAHS và HTTP 6 tháng đầu năm 2020

324

Ngày 16/7/2020, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban lực lượng Cảnh sát THAHS và HTTP 6 tháng đầu năm 2020; triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác THAHS và HTTP. Dự và chỉ đạo có đồng chí Đại tá Trần Quang Hiếu – Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Nam – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công an tỉnh trao Quyết định đối với đồng chí Đại tá Trần Quang Hiếu – Phó Giám đốc Công an tỉnh

Tại hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Nam – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công an tỉnh đã trao Quyết định bổ nhiệm Thủ trưởng Cơ quan THAHS Công an tỉnh và Thủ trưởng Cơ quan quản lý TGTG Công an tỉnh đối với đồng chí Đại tá Trần Quang Hiếu – Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Đồng chí Đại tá Trần Quang Hiếu – Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Cơ quan THAHS và HTTP đã tiếp nhận, xử lý 172 quyết định thi hành án phạt tù do TAND các cấp chuyển đến; hoàn thành hồ sơ và đề nghị Cơ quan quản lý THAHS Bộ Công an ra quyết định chuyển 174 phạm nhân đi thi hành án. Xét đề nghị tha thù trước thời hạn có điều kiện cho 02 phạm nhân đợt cuối năm 2019. Tổng số đối tượng quản lý giam giữ 6 tháng đầu năm 2020 là 896 đối tượng. Tổ chức đưa 166 phạm nhân từ Trại tạm giam Công an tỉnh và nhà tạm giữ Công an các địa phương đến chấp hành án tại các trại giam trên toàn quốc. Tiến hành nhập vật chứng 352 vụ, xuất vật chứng 400 vụ, vật chứng đang còn quản lý 281 vụ….

Đại biểu tham dự hội nghị

6 tháng cuối năm 2020, lực lượng Cảnh sát THAHS và HTTP đề ra 8 nhiệm vụ công tác trọng tâm THAHS và HTTP, trong đó tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, kế hoạch của Bộ Công an, Công an tỉnh về các mặt công tác THAHS và HTTP; quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác thi hành án, thi hành các biện pháp tư pháp, thi hành tạm giữ, tạm giam và hỗ trợ tư pháp theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an; tham mưu triển khai thi hành Luật THAHS, hướng dẫn, đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương làm tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng với người chấp hành xong án phạt tù…

Lan Phương