Hội nghị giao ban trực tuyến kiểm điểm kết quả thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; dự án sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân

347

Bộ Công an vừa tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến kiểm điểm kết quả thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp, quản lý Căn cước Công dân với Công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc. Tại điểm cầu Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc – Thứ trưởng Bộ Công an dự, chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Quảng Bình các đồng chí: Đại tá Nguyễn Tiến Nam- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Trần Quang Hiếu- Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị; cùng dự có đại diện lãnh đạo một số phòng chức năng Công an tỉnh; Trưởng, Phó trưởng Công an các huyện, thành phố, thị xã phụ trách công tác QLHC về TTXH; Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH.

Tại điểm cầu Công an tỉnh Quảng Bình

Hội nghị giao ban đã chỉ rõ: Tháng 11-2020, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH các cấp đã tập trung triển khai có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai quyết liệt, hiệu quả dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp, quản lý Căn cước Công dân. Trong tháng, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH – Bộ Công an đã đôn đốc, hướng dẫn công an các địa phương triển khai các giải pháp bảo đảm tính đẩy đủ, chính xác, kịp thời thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trên cơ sở đó, công an 53/63 địa phương còn lại đã thu thập 85.172.210 phiếu DC01 trên tổng 87.306.594 nhân khẩu, đạt 97,5%. Cục Cảnh sát QLHC về TTXH – Bộ Công an cũng đã thành lập, cử 4 tổ công tác tiến hành quét phiếu DC01 mới thu thập bổ sung, tiếp tục kiểm tra, phúc tra kết quả thu thập, cập nhập, chỉnh sửa, kiểm tra, phúc tra. Triển khai cấp Căn cước công dân có gắn chíp điện tử trên toàn quốc, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã khẩn trương triển khai các gói thầu mua sắm máy móc, thiết bị, xây dựng hệ thống sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân bảo đảm bảo đến ngày 1-1-2021 bắt đầu thực hiện việc thu nhận thông tin công dân để cấp Căn cước công dân. Cùng với đó, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã tham mưu, phối hợp Cục Tổ chức cán bộ đề xuất bố trí 44.824 Công an chính quy tại 8.621 Công an xã, thị trấn trong cả nước, đạt 100% ít nhất mỗi xã bố trí 5 Công an chính quy về đảm nhận các chức danh Công an xã để phục vụ vận hành dữ liệu quốc gia về dân cư.  Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai 2 dự án nêu trên vẫn vấp phải những khó khăn, bất cập nhất định. Tháng 12 tới được xác định là thời điểm trọng tâm, then chốt khi dữ liệu dân cư được chuyển từ giai đoạn làm “sạch” sang làm “sống” dữ liệu; công tác cấp Căn cước công dân chuyển từ giai đoạn chuẩn bị sang chiến dịch với tinh thần “trách nhiệm và kỷ luật”. Do đó, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH trong toàn quốc sẽ phải tập trung cao độvà xác định được tầm quan trọng, ý nghĩa của 2 dự án trong việc xây dựng Chính phủ điện tử, tiến tới xây dựng Chính phủ số.

Thời gian tới, Công an Quảng Bình sẽ tiếp tục  thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân một cách nghiêm túc và bài bản với những nội dung trong tâm như: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất của các ban, ngành, đoàn thể, nhân dân trong việc triển khai  dự án; Tiếp tục thu thập thông tin dân cư, thực hiện các giải pháp bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm dữ liệu “sống” để vận hành; Tổ chức cấp thẻ Căn cước công dân theo kế hoạch, chỉ tiêu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai…

N.O