Hội nghị rút kinh nghiệm đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

256

Ngày 20/8/2020, Công an tỉnh tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Nam -UVBTVTU- Bí thư Đảng ủy- Giám đốc Công an tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị

Theo báo cáo tổng kết, đại hội Đảng bộ Công an tỉnh diễn ra nghiêm túc, trang trọng, bảo đảm nguyên tắc, thực hiện đầy đủ nội dung, trình tự theo quy định. Trước thời gian Đại hội diễn ra, các cấp ủy đã làm tốt công tác phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về Đại hội, qua đó đã nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của Đại hội. Các dự thảo văn kiện Đại hội được chuẩn bị công phu, bám sát đề cương hướng dẫn; nội dung báo cáo chính trị cơ bản đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua; chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết, các dự thảo Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy đã bám sát quy chế làm việc, thể hiện tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc…

Các đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị đã tập trung thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự; làm rõ những mặt làm được, chưa làm được và nguyên nhân, trên cơ sở đó rút ra những kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức đại hội.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Nam – Giám đốc Công an tỉnh kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Nam –Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời, đề nghị các đại biểu nghiên cứu tiếp thu những mặt tích cực, rút kinh nghiệm những nội dung chưa phù hợp để tổ chức những đại hội sau tốt hơn, đạt kết quả cao hơn nữa.

Đồng chí Giám đốc đã trao Giấy khen 1 tập thể và các cá nhân đã có thành tích trong công tác tham mưu, tổ chức thành công đại hội Đại biểu Công an tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Đồng chí Giám đốc đã trao Giấy khen các cá nhân đã có thành tích trong công tác tham mưu, tổ chức thành công đại hội Đại biểu Công an tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Giám đốc đã trao Giấy khen 1 tập thể và 17 cá nhân đã có thành tích trong công tác tham mưu, tổ chức thành công đại hội Đại biểu Công an tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Lan Phương – Ngọc Oanh