Hội nghị  tập huấn, triển khai chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2017 – 2021  

32

 

Ngày 17/11, tại TP Đồng Hới, Bộ Công an phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị  tập huấn, triển khai chương trình phối hợp phòng, chống tội phạm giai đoạn 2017 – 2021. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vũ Quốc Huy, Trưởng ban Dân tộc,Tôn giáo, Quốc phòng, An ninh, TW Hội nông dân Việt Nam, đồng chí Đại tá Trần Minh Thùy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, Đại tá Lê Văn Chương, Phó Cục trưởng C42 Bộ Công an.

 

Hội nghị nhấn mạnh vào 5 nội dung trong Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Hội Nông dân Việt Nam trong công tác phòng, chống tội phạm, tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp hội; chủ động làm tốt hơn nữa công tác nắm tình hình, tăng cường trao đổi thông tin, tình hình tội phạm, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trong tình hình mới; phối hợp rà soát, kiện toàn và tập trung đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội nông dân các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay cũng như những năm tiếp theo; chú trọng bồi dưỡng cán bộ hội cấp cơ sở có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

 

Đại tá Trần Minh Thùy- Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, lực lượng CA các cấp cần thiết phải tăng cường phối hợp chặt chẽ với chính quyền, địa phương và Hội Nông dân các cấp lựa chọn những cán bộ, hội viên nông dân có phẩm chất, đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao tham gia xây dựng, củng cố lực lượng bảo vệ an ninh ở cơ sở; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Tại hội nghị, 2 bên lực lượng đã đánh giá cao vai trò quan trọng của Hội viên, hội nông dân trong việc tham gia hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nông dân; giải quyết hàng nghìn vụ khiếu nại, tố cáo; cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi, dạy nghề và tạo việc làm cho người lầm lỗi và hội viên, nông dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời, đề cao công tác  động viên, khen thưởng những gương người tốt, việc tốt; quan tâm giải quyết chế độ, chính sách và nguyện vọng chính đáng cho những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm. Các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và phân tích làm rõ nguyên nhân; đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác phối hợp giữa Bộ Công an và Hội nông dân Việt Nam trong giai đoạn 2017 – 2021.

                                                                                   Bài và ảnh: Việt Hùng