Hội nghị thẩm định, nghiệm thu kết quả nghiên cứu chỉnh lý, bổ sung “Lịch sử CAND Quảng Bình 1945-1975”

352

 Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị thẩm định, nghiệm thu kết quả nghiên cứu chỉnh lý, bổ sung bản thảo cuốn sách “ Lịch sử CAND Quảng Bình 1945-1975” nhằm đóng góp ý kiến để biên soạn bổ sung, chỉnh sửa và tái bản cuốn sách.

Dự hội nghị thẩm định có các đồng chí nguyên là Lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ; Tiến sỹ Sử học Nguyễn Khắc Thái ; các thành viên Hội đồng nghiệm thu và Ban biên soạn tập “Lịch sử CAND Quảng Bình 1945-1975”.  Đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh– Phó giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Đại tá Bùi Quang Thanh- Phó giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Bản thảo cuốn sách gồm 4 chương, 9 mục tái bản trên cơ sở bổ sung, chỉnh lý từ cuốn “Lịch sử CAND Quảng Bình 1945-1975”đã xuất bản.

Cuốn sách là một công trình nghiên cứu công phu, khoa học, đã hệ thống hóa được quá trình hình thành và tiến trình phát triển của lực lượng Công an nhân dân Quảng Bình; sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự ở Quảng Bình từ 1945-1975; từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng qua từng giai đoạn cách mạng.

Đại tá Nguyễn Tri Phương- Anh hùng LLVTND, nguyên Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đã có những ý kiến tâm huyết tại hội nghị.
Tiến sỹ Sử học Nguyễn Khắc Thái với những đóng góp rất chân thành, thẳng thắn và mang tính khoa học đối với bản thảo cuốn sách.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều nội dung quan trọng để công tác bổ sung, chỉnh lý cuốn sách đảm bảo tính khoa học. Các ý kiến góp ý tập trung vào phần bố cục, nội dung phản ánh, sơ đồ tổ chức bộ máy qua các thời kỳ, ảnh kết cấu trong cuốn sách, văn phong, cách diễn đạt,…Trước đó, Ban biên soạn cũng đã tiếp nhận 20 ý kiến góp ý vào Dự thảo cuốn sách của các cơ quan chức năng như Viện Lịch sử Công an, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các chuyên gia nghiên cứu lịch sử tỉnh Quảng Bình, các đồng chí lãnh đạo và CBCS Công an có quá trình công tác, chiến đấu trong thời kỳ 1945-1975.

Cuốn sách “Lịch sử CAND Quảng Bình 1945-1975”sau khi tái bản sẽ cung cấp thêm nguồn tài liệu để phục vụ công tác giáo dục truyền thống, lịch sử Công an Quảng Bình cho cán bộ, chiến sỹ, góp phần xây dựng Công an Quảng Bình ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

N.O