Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2011 – 2015 và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2016 – 2021 giữa Ban Dân vận và Công an huyện Quảng Trạch

625

Chiều ngày 30/11, Công an huyện Quảng Trạch phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2011 – 2015 và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2016 – 2021.

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2011 – 2015 và sơ kết 2 năm xây dựng mô hình công tác dân vận trong lĩnh vực ANTT ở xã, thị trấn. Theo đó, 5 năm qua hai cơ quan đã phối hợp chặt chẽ trong trao đổi thông tin, tình hình nhân dân. Tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT; tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt là giải quyết các vụ khiếu kiện liên quan đến giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai, địa giới hành chính; phối hợp xây dựng nhiều mô hình “Dân vận khéo” góp phần giữ vững ổn định tình hình ANTT ở địa phương.

Trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm phối hợp thực hiện công tác dân vận, giai đoạn 2011 - 2015
Trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm phối hợp thực hiện công tác dân vận, giai đoạn 2011 – 2015

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban Dân vận Huyện ủy và Công an huyện Quảng Trạch thống nhất ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2016 – 2021 với mục tiêu giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đại diện Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy và Công an huyện ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2016 - 2021
Đại diện Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy và Công an huyện ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2016 – 2021

Được biết, đến nay, 8/8 huyện, thị xã, thành phố đã hoàn thành việc ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2016 – 2021 ở cấp huyện và đang hướng dẫn triển khai ở các xã, phường, thị trấn.

PV28