Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “ Vì An ninh Tổ quốc” các Khối thi đua năm 2019

748

Công an tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2019 Khối Xây dựng lực lượng – Trực thuộc – Hậu cần và Khối An ninh nhân dân. Đại tá Bùi Quang Thanh – Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị đã được nghe các đơn vị cụm trưởng báo cáo kết quả về công tác thi đua và đánh giá tình hình, kết quả thực hiện phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2019. Báo cáo nêu rõ những ưu điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, đồng thời, đưa ra những giải pháp thiết thực, sát với tình hình thực tế của từng đơn vị để thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Toàn cảnh hội nghị khối thi đua An ninh nhân dân

Trong năm 2019, Khối thi đua Xây dựng lực lượng- Trực thuộc Hậu cần- Kỹ thuật đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên các mặt công tác đã hoàn thành tốt, vượt mức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ. Bám sát khẩu hiệu hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, các đơn vị trong khối đã cụ thể hóa thành các nội dung công tác trọng tâm, chương trình hành động, chỉ tiêu thi đua, khẩu hiệu hành động với nhiều hình thức. Trong năm, khối đã phát động đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; mở đợt sinh hoạt chính trị, đợt thi đua đặc biệt và các hoạt động kỷ niệm 30 ngày tái lập tỉnh Quảng Bình, 70 năm Quảng Bình khởi; ngày truyền thống các lực lượng trong khối; sơ kết 03 thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Sơ kết 02 năm thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 04 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao hoa, giao nhiệm vụ Khối trưởng và Khối phó khối thi đua XDLL-TT-HC

Năm 2019, khối thi đua lực lượng An ninh nhân dân đã bám sát nội dung thi đua “Vì an ninh tổ quốc”, căn cứ kế hoạch thi đua, nội dung giao ước thi đua của khối để phát động và triển khai thực hiện  phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Qua các phong trào thi đua đã thúc đẩy mạnh mẽ việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn, các đơn vị đã triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc tình hình địa bàn, bám cơ sở, bám đối tượng để tham mưu, giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp nổi lên liên quan đến an ninh quốc gia, TTATXH, làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Có biện pháp đấu tranh với các thế lực thù địch, chống đối chính trị, góp phần giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao hoa, giao nhiệm vụ Khối trưởng và Khối phó khối thi đua An ninh nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Bùi Quang Thanh biểu dương những thành tích, kết quả đã đạt được qua phong trào thi đua của các đơn vị trong hai khối. Đồng chí nhấn mạnh: “Các đơn vị của 2 khối cần xác định được mục đích, ý nghĩa của phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”; trong quá trình triển khai, thực hiện phong trào các đơn vị cần bám sát thực tiễn, đề ra các nội dung thi đua phải cụ thể, sát với thực tế của từng việc mà đơn vị mình phụ trách; các đơn vị trong khối cần phối hợp, học tập, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau trong quá trình thực hiện phong trào thi đua; trong quá trình bình xét thi đua phải thẳng thắn, khách quan, đánh giá đúng thực chất phong trào để phong trào thi đua là động lực giúp các đơn vị nhìn nhận, phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh trật tự trong tình hình hiện nay.

Tổng kết phong trào thi đua năm 2019, hai khối thi đua thống nhất bỏ phiếu bầu các danh hiệu, đề nghị công nhận Đơn vị tiên tiến, đơn vị quyết thắng, đề nghị tặng  Cờ thi đua của Bộ Công an, Cờ thi đua của UBND tỉnh Quảng Bình; tôn vinh, chuyển giao nhiệm vụ khối trưởng khối thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2020.

Toàn cảnh hội nghị khối thi đua An ninh

Lan Phương