Hội nghị Tổng kết, quán triệt và triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về công tác dân vận.

169

Ngày 22/12, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết, quán triệt và triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về công tác dân vận.

Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Cùng dự Hội nghị có lãnh đạo các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các Vụ chuyên môn thuộc Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Dân vận Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ. Các đồng chí Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương. Hội nghị được truyền hình trực tuyến từ điểm cầu Hội trường Bộ Công an đến điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Quảng Bình có Đại tá Trần Quang Hiếu, Phó giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện chỉ huy các phòng trực thuộc Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố, thị xã

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Hội nghị.
Đại tá Trần Quang Hiếu, Phó giám đốc Công an tỉnh dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Quảng Bình
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Quảng Bình

Báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BCA-V28 ngày 1/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an “Về tăng cường công tác Dân vận của lực lượng CAND trong tình hình mới” giai đoạn 2016-2021 do Đại tá Tráng A Tủa, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc trình bày tại hội nghị nêu rõ: Thời gian qua, công tác dân vận của lực lượng CAND đã đạt được nhiều kết quả có ý nghĩa quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. Đặc biệt là nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về công tác dân vận được nâng lên.

Lực lượng CAND đã phát huy hiệu quả công tác dân vận trên các lĩnh vực công tác. Nổi bật là bảo đảm chủ động, hiệu quả trong công tác nắm tình hình, vận động Nhân dân nâng cao cảnh giác trong các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động có liên quan đến Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Công tác phối hợp giữa lực lượng CAND với Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và các cơ quan, ban, ngành đoàn thể các cấp ngày càng chặt chẽ, góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác dân vận.

Công tác cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ thường xuyên được tăng cường; phong trào thi đua “Dân vận khéo” và phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc được lực lượng CAND phát động mạnh mẽ, nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu được xây dựng và nhân rộng. Công tác thông tin tuyên truyền tiếp tục phát huy hiệu quả; các hoạt động xã hội, từ thiện được duy trì, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng CAND trong lòng Nhân dân.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân xuất sắc.
Tại điểm cầu Công an tỉnh Quảng Bình Đại tá Trần Quang Hiếu, Phó giám đốc Công an tỉnh, trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Tại Hội nghị, Đại tá Tráng A Tủa đã quán triệt các nội dung chính, điểm mới của Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Quyết định số 239-QĐ/TW, ngày 24/11/2021 của Đảng ủy Công an Trung ương về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của lực lượng CAND; Chỉ thị số 11/CT-BCA-V05, ngày 17/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới công tác dân vận của lực lượng CAND trong tình hình mới.

Đồng thời, các đại biểu đã phát biểu tham luận đánh giá đúng thực trạng, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của lực lượng CAND.

Đại tá Tráng A Tủa trình bày báo cáo tổng kết

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương cần thống nhất nhận thức về dân vận và công tác dân vận có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng được thể hiện rất rõ trong quá trình lãnh đạo cách mạng của dân tộc.

Cách mạng là sự nghiệp quần chúng, dân vận khéo thì mọi việc ắt sẽ thành công. Trong công tác Công an, đa phần là dân vận, “Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì tin tưởng rằng thắng lợi hoàn toàn”.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng các đại biểu dự Hội nghị.

Chủ động nắm vững và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, Chính phủ, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về công tác dân vận và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Tiếp tục đổi mới hơn nữa về phương pháp dân vận trong CAND và lực lượng CAND làm công tác dân vận thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là đối với những khâu, những lĩnh vực, những công việc và đảng viên, cán bộ, chiến sỹ thường có quan hệ tiếp xúc với Nhân dân.

Thường xuyên tổng kết thực tiễn để bổ sung cho lý luận, đúc rút những kinh nghiệm hay, việc làm sáng tạo để tuyên truyền, lan tỏa; xây dựng những phương pháp dân vận thành những kỹ năng dân vận. Tiếp tục duy trì, xây dựng, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác Công an và phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” nói riêng và công tác dân vận nói chung trong CAND.

Đồng chí Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, Công an các đơn vị, địa phương phải đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân; ưu tiên nguồn lực, thực hiện hiệu quả chuyển đổi số trong CAND. Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng, củng cố vững chắc hệ thống chính trị ở cơ sở.

Nhân dịp này, Bộ Công an đã trao tặng Bằng khen cho 85 tập thể, 93 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 09 ngày 1/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an “Về tăng cường công tác dân vận của lực lượng CAND trong tình hình mới” giai đoạn 2016-2021.

Việt Hùng – Vũ Linh