Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020

253

Ngày 19/02/2020, Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020. Dự và chủ trì có đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh – Phó Giám đốc Công an tỉnh, cùng đại diện BCH Công an các đơn vị, địa phương.

Toàn cảnh Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 (ảnh Trần Tuấn)

Trong năm qua, Công tác cải cách thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an, cũng như các thủ tục hành chính trong nội bộ lực lượng Công an được rà soát, đơn giản hóa nhằm đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, công khai, minh bạch. Kết quả đã góp phần nâng thực hiện tốt công tác phòng ngừa tiêu cực, hạn chế tình trạng gây phiền hà cho nhân dân trong công tác giải quyết thủ tục hành chính và công tác khác có tiếp xúc với nhân dân; góp phần phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng.

Công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin của Công an các đơn vị, địa phương vào lĩnh vực công tác đã giúp giảm thời gian giải quyết, giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính, giảm phiền hà, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi đến liên hệ công tác, được cấp ủy, chính quyền tỉnh, các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Tuy nhiên một số nội dung vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, trong quá trình tổ chức thực hiện còn chậm, đầu tư còn phân tán, chưa tạo ra được bước đột phá, hạ tầng công nghệ thông tin còn bất cập, chưa đồng bộ. Do đó, trong thời gian tới cần tiếp tục cải cách mạnh mẽ về thể chế, tổ chức, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức theo yêu cầu của nhiệm vụ công tác.

Đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh – Phó Giám đốc phát biểu chỉ đạo Hội nghị (ảnh Trần Tuấn)

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh – Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình xác định công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, sẽ là khâu đột phá nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trên tất cả các mặt công tác Công an, góp phần xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh. Vì vậy, trong năm 2020 Công an các đơn vị, địa phương cần làm tốt một số nhiệm vụ, giải pháp như: Đổi mới, nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương đối với vai trò, vị trí ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trong tình hình mới; Tham mưu xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin tạo nền tảng cho công nghệ thông tin có điều kiện phát triển; Xây dựng hệ thống hạ tầng thông tin đồng bộ, hiện đại, tránh chồng chéo trong triển khai các hệ thống của lực lượng…

Lan Phương