Hội nghị trực tuyến nghe báo cáo chuyên đề “Cách mạng 4.0: Nhận diện, tác động và ứng xử”

83

Ngày 03/01/2018, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị báo cáo chuyên đề “Cách mạng 4.0: Nhận diện, tác động và ứng xử”. Hội nghị được tổ chức tại Hà Nội và trực tuyến với Công an các đơn vị, địa phương. Tham dự tại điểm cầu Công an Quảng Bình, có đồng chí Thượng tá Bùi Quang Thanh – Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện chỉ huy công an các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh.

Tại Hội nghị, TS Nguyễn Thắng, Giám đốc Trung tâm phân tích và dự báo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã báo cáo chuyên đề.

Hội nghị trực tuyến nghe báo cáo chuyên đề “Cách mạng 4.0: Nhận diện, tác động và ứng xử” tại điểm cầu Công an tỉnh Quảng Bình

Hiện nay, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) đang diễn ra mạnh mẽ. Đây là xu hướng kết hợp giữa Internet, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, in 3D, công nghệ cảm biến, thực tế ảo, dữ liệu lớn, mạng xã hội… để chuyển hóa toàn bộ thế giới thực thành thế giới số; làm thay đổi cách thức sản xuất, chế tạo và ảnh hưởng lớn đến kinh tế, xã hội, môi trường, kiến trúc thượng tầng, sự ổn định của xã hội ở cả cấp độ toàn cầu, khu vực và trong từng quốc gia. Theo Tiến sỹ Nguyễn Thắng, cách mạng 4.0 khi vào Việt Nam đã thực sự đạt yêu cầu “thiên thời”, “địa lợi”, nhân hòa”. Nó sẽ trực tiếp tác động đến 11 lĩnh vực lớn của cuộc sống, làm tăng năng suất lao động, chống lạm phát, kinh tế phát triển trong dài hạn và có tác động trực tiếp đến nguồn nhân lực. Hội nghị đã được cung cấp thông tin về những tác động, ảnh hưởng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với một số lĩnh vực trọng yếu về ANTT ở Việt Nam hiện nay; dự báo và định hướng ứng xử của Việt Nam, qua đó từng bước giúp cho cán bộ, chiến sỹ công an hiểu đúng, nắm vững bản chất và tận dụng thời cơ, vượt qua những khó khăn, thách thức trong thực hiện cuộc Cách mạng 4.0, phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Ngô Quang Văn