Hội nghị trực tuyến quán triệt quy định của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong CAND Việt Nam và  quy định của Công an Trung ương về trách nhiệm nêu gương.

918

 

Ngày 18/6/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương  tổ chức Hội nghị quán triệt Quy định số 192-QĐ/TW, ngày 18/5/2019 của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong Công an nhân dân và Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành trung ương, quy định của Đảng ủy Công an Trung ương về trách nhiệm nêu gương. Đại tá Bùi Quang Thanh- Phó Bí thư Đảng ủy, phó Giám đốc phụ trách Công an tỉnh chủ trì hội nghị đầu cầu Quảng Bình.

 Tại Hội nghị trực tuyến, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp quán triệt những nội dung cơ bản và những điểm mới trong Quy định số 192 của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong Công an nhân dân Việt Nam và nội dung Quy định số 01 của Đảng ủy Công an Trung ương về trách nhiệm nêu gương; nêu rõ, đây là những văn bản rất quan trọng của Bộ Chính trị và Đảng ủy Công an Trung ương nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Công an, công tác xây dựng Đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.

 

Tại đầu cầu Công an Quảng Bình.

 

Đại tá Bùi Quang Thanh- Phó Bí thư Đảng ủy, phó giám đốc phụ trách Công an tỉnh đã chỉ đạo PX03 sớm xây dựng kế hoạch hướng dẫn triển khai thực hiện trong toàn thể Đảng bộ Công an tỉnh, Công an các đơn vị địa phương với yêu cầu, các cấp ủy trong Công an Quảng Bình phải nhận thức đúng ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 192 của Bộ Chính trị và Quy định số 01 của Đảng ủy Công an Trung ương. Đây cũng chính là những vấn đề cơ bản, thiết thực nhằm  góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, xây dựng các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Công an nhân dân. 

 

N.O