Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đấy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

177

 

Sáng ngày 23/08/2019, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đấy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đại tá Hoàng Văn Thành, phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị đầu cầu Quảng Binh.

 

Hội nghị trực tuyến tại đầu cầu Công an tỉnh Quảng Bình.

 

Tại hội nghị trực tuyến, sau phát biểu khai mạc Hội nghị của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Thiếu trướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị- Bộ Công an  đã báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đấy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn lực lượng CAND. Báo cáo đã chỉ rõ: Việc thực hiện Chỉ thị số 05 đã dần trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của lực lượng CAND cả nước; tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của cấp uỷ các cấp, thủ trưởng Công an các cấp và toàn thể cán bộ chiến sỹ. Công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện nghiêm túc, sâu rộng, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ Công an với nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo, gắn với công tác chuyên môn; ; đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới. phận CBCS có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm, mưu trí, cần kiệm, liêm khiết, tận tụy trong đấu tranh phòng chống tội phạm, gương người tốt, việc tốt, hành động, nghĩa cử cao đẹp được đánh giá cao. Công an các đơn vị, địa phương cũng đã chủ động tổ chức 500 hội nghị liên quan đến việc thực hiện Chỉ thị 05 và xây dựng trên 500 mô hình với các cách làm hay, sáng tạo phù hợp với đặc thù của từng đơn vị.

Tại Hội nghị trực tuyến, Công an thành phố Hà Nội, Công an các tỉnh Phú thọ, Lâm Đồng, Nghệ An, Cục A02 …đã tham gia thảo luận, đề xuất những biện pháp, cách làm riêng biệt, góp phần nhằm thực hiện có hiệu quả thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đấy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lực lượng CAND.

Ngay sau khi Bộ Công an phát động việc thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đấy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lực lượng CAND, Công an tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo ban hành kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo thực hiện và tổ chức lễ phát động. Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị được tổ chức gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ.  Mỗi CBCS Công an Quảng Bình đều nhận thức sâu sắc nội dung, mục đích, yêu cầu của việc thực hiện Chỉ thị, từ đó xây dựng phương hướng phấn đấu, rèn luyện trong công tác, chiến đấu, sinh hoạt, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của mỗi CBCS; kỷ cương, kỷ luật được tăng cường, lễ tiết tác phong của mỗi CBCS được chấn chỉnh, thái độ tiếp xúc với nhân dân văn minh lịch sự.

Qua 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đấy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lực lượng Công an Quảng Bình đã có sự chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực công tác chuyên môn, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Qua đó tạo thành phong trào thi đua sôi nổi thiết thực trong toàn lực lượng, xây dựng được hình ảnh đẹp của người Công an Quảng Bình trong lòng nhân dân.

 

T/h: N.O