Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, giai đoạn 2016-2020

439

 

 

Sáng ngày 16/7/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết 05 năm xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016 – 2020. Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh có đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Nam- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Đại tá Trần Quang Hiếu- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh; Bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh Hồng Mến
Tại điểm cầu Công an tỉnh

05 năm qua, công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh trong Đảng bộ tỉnh Quảng Bình đã đạt được những kết quả quan trọng. Việc xây dựng, củng cố tổ chức Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị cơ sở có sự chuyển biến tích cực. Nhiều tổ chức Đảng đã có những giải pháp cụ thể, sát thực, xuất hiện mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo. Các tổ chức cơ sở Đảng đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc giáo dục chính trí tư tưởng được đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức, tính chiến đấu cho cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất và đoàn kết trong Đảng, xã hội. Công tác cán bộ có một số nội dung được đổi mới, bài bản, khoa học, theo đúng nguyên tắc, quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan và thực hiện tốt việc kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền. Nhiều cấp ủy đã thực hiện tốt hơn nguyên tắc tập trung dân chủ, coi trọng và phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, người đứng đầu. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm chỉ đạo và đạt được một số kết quả, nhất là ở những vùng trọng yếu, vùng sâu, vùng xa. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể được tăng cường, quan tâm hơn việc kiểm tra chấp hành đường lối, chủ trương, Điều lệ Đảng, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những lĩnh vực, địa bàn có vấn đề phức tạp.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh.

Riêng Đảng bộ Công an tỉnh hiện có 29 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Trong giai đoạn 2016-2021, Đảng bộ Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo toàn lực lượng đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt những kết quả quan trọng: Đảm bảo giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng có những chuyển biến tích cực trên nhiều mặt. Công tác tổ chức bộ máy được sắp xếp, kiện toàn đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, đảng viên từng bước được nâng lên. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên được chú trọng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ, đảng viên về cơ bản đã được thực hiện theo quy định. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường. Việc thực hiện chính sách cán bộ tiếp tục được quan tâm, lực lượng Công an ngày càng trưởng thành, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công tác Công an trong tình hình mới. Thực hiện tốt các mực tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Đồng chí Vũ Đại Thắng – Bí thư Tỉnh ủy biểu dương, đồng thời nhấn mạnh những kết quả nổi bật cũng như hạn chế trong công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh của Đảng bộ tỉnh Quảng Bình thời gian qua. Ảnh Hồng Mến

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Đại Thắng – Bí thư Tỉnh ủy biểu dương, đồng thời nhấn mạnh những kết quả nổi bật cũng như hạn chế trong công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh của Đảng bộ tỉnh Quảng Bình thời gian qua. Ngay sau hội nghị này, đồng chí yêu cầu các cấp ủy và người đứng đầu tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nhìn thẳng vào những khuyết điểm, hạn chế của đơn vị, địa phương để xây dựng kế hoạch hành động, triển khai hiệu quả giải pháp về đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng tổ chức Đảng thực sự trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần của Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ nhằm phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của các loại hình tổ chức Đảng; rà soát, sắp xếp, kiện toàn các loại hình tổ chức Đảng đảm bảo đồng bộ, thống nhất với việc đổi mới, sắp xếp các tổ chức của hệ thống chính trị, tạo sự thống nhất chung, phù hợp với đặc điểm cụ thể, tính đặc thù của từng địa phương, đơn vị; tiếp tục chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đưa việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng, đảng viên và quần chúng; thực hiện nghiêm Quy định số 01-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao….

Đảng bộ Công an tỉnh và các đảng viên đón nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng Cờ thi đua cho 03 tập thể; Bằng khen cho 28 tập thể và 93 cá nhân được có thành tích tiêu biểu trong xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh giai đoạn 2016 – 2020. Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Bình vinh dự đón nhận Bằng khen tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng chí Trần Đức Dương, Bí thư Đảng bộ, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, đồng chí Nguyễn Quang Toản, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh và đồng chí Hoàng Hiền My, Chi ủy viên, Phó trưởng phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh vinh dự nhận bằng khen đảng viên tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 05 năm liền (2016-2020) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

N.O