Hội nghị trực tuyến về “Xây dựng toàn diện Công an cấp huyện đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới”

222

Ngày 23/6/2020, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BCA-X11, ngày 10/4/2009 của Bộ Công an về “Xây dựng toàn diện Công an cấp huyện đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới”.

Tại điểm cầu Quảng Bình, Đại tá Trần Hải Quân, Ủy viên Ban TV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 03 được tổ chức nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 22 ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, để hoạch định và thống nhất tổ chức thực hiện các giải pháp chiến lược nâng cao toàn diện chất lượng, hiệu quả các mặt công tác của Công an cấp huyện, bảo đảm ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân ngay từ cơ sở.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị tập trung đánh giá kết quả công tác xây dựng toàn diện Công an cấp huyện trong 10 năm qua, những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm. Từ đó thống nhất phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương tăng cường toàn diện cho Công an cấp huyện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Công an các đơn vị, địa phương tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05 ngày 19/6/2020 về tiếp tục xây dựng Công an cấp huyện vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới. Đồng thời, huy động sức mạnh của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị ở địa phương tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn cấp huyện, tăng cường quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan tư pháp, các ban, ngành, đoàn thể các cấp trong công tác xây dựng toàn diện Công an cấp huyện.

Lan Phương – Việt Hùng