Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và người nước ngoài

525

Ngày 3/7/2020, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (Luật số 49) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 51). Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an. Tại điểm cầu Quảng Bình dự và chỉ đạo có đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Nam – Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Đại tá Trần Quang Hiếu – Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Nam – Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị

Phát biểu tại hội nghị Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh Luật số 49 và Luật số 51 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8 (tháng 11/2019) và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020.

Luật số 49 được triển khai xuất phát từ yêu cầu cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp liên quan đến quyền của công dân về cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh, tạo thuận lợi hơn nữa cho công dân trong hoạt động xuất nhập cảnh và là cơ sở pháp lý cho hoạt động thu thập thông tin, dữ liệu cá nhân phục vụ việc cấp, quản lý, kiểm soát và sử dụng giấy tờ xuất nhập cảnh.

Luật số 51 xuất phát từ yêu cầu luật hóa chính sách cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, kịp thời khắc phục những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Luật số 47 (sửa đổi 17 điều, bổ sung 03 điều) và tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài nhập, xuất cảnh Việt Nam.

Tham dự hội nghị có các đại biểu trong và ngoài ngành lực lượng CAND

Tại hội nghị trực tuyến, các đại biểu được nghe  phổ biến những nội dung cơ bản và những điểm mới của 2 Luật: Luật số 49 và Luật số 51, và một số các văn bản pháp luật, hướng dẫn có liên quan như: Luật số 47 ( Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam); Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về  danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử; Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về miễn thị thực cho người nước ngoài vào khu kinh tế Phú Quốc tỉnh Kiên Giang; Thông tư số 57/2020/TT-BCA ngày 10/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Thông qua buổi tuyên truyền, phổ biến Luật giúp cán bộ, chiến sỹ trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân nắm được các nội dung cơ bản, những điểm mới và những điểm sửa đổi của các Luật, để từ đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ làm công tác quản lý xuất nhập cảnh, đặc biệt là những đồng chí trực tiếp giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh, kiểm soát xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu quốc tế.

Lan Phương – Việt Hùng