Hội phụ nữ Công an huyện Quảng Trạch: Đẩy mạnh xây dựng tổ chức Hội và hướng hoạt động về cơ sở.

464

 

Các văn kiện Đại hội phụ nữ Công an huyện Quảng Trạch nhiệm kỳ 2021-2026  nêu rõ: Trong nhiệm kì qua, phấn đấu trong nhiệm kì tới, mỗi hội viên ở các đội nghiệp vụ đã, đang, sẽ luôn phát huy vai trò trên tất cả các lĩnh vực công tác, thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm cao trong mọi nhiệm vụ được giao. Các hội viên làm việc có chương trình, kế hoạch, năng suất chất lượng được nâng lên, tận tụỵ với công việc, không quản ngại khó khăn, luôn học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Mặc dù hội viên công tác ở những vị trí, công việc khác nhau nhưng dù ở các lĩnh vực nào hội viên trong hội luôn sắp xếp công việc gia đình và cơ quan một cách khoa học, hợp lý nhằm hoàn thành tốt công tác nhiệm vụ chuyên môn.

Đại hội phụ nữ Công an huyện Quảng Trạch nhiệm kỳ 2021-2026

Mục tiêu chính là “Đẩy mạnh xây dựng tổ chức Hội, nâng cao chất lượng cán bộ Hội các cấp và hướng hoạt động về cơ sở”. Quyên góp, kêu gọi, vận động, kết nối với các nhà hảo tâm giúp đỡ các đối tượng khó khăn, tổ chức các hoạt động thăm tặng quà bà con nhân dân trên địa bàn khắc phục hậu quả thiệt hại; góp phần đắc lực tham mưu phục vụ lãnh đạo, chỉ huy đảm bảo giữ vững an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

HPN