Hội phụ nữ phòng Tổ chức cán bộ đoàn kết, chủ động, đổi mới, phát triển toàn diện; xây dựng tổ chức hội vững mạnh góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

800

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân và nhân dân đang nỗ lực thi đua chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tiến tới bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Được sự nhất trí của Đảng ủy, chỉ huy phòng Tổ chức cán bộ và Ban Thường vụ Hội phụ nữ Công an tỉnh; ngày 20/5/2021, Hội phụ nữ phòng Tổ chức cán bộ đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Với tinh thần đoàn kết nhất trí, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thống nhất cao về nhận thức và hành động, Đại hội phụ nữ Phòng Tổ chức cán bộ đã diễn ra thành công, tốt đẹp; các nội dung được thông qua tại Đại hội cụ thể bằng Nghị quyết của đại hội là sản phẩm trí tuệ, thể hiện ý chí và quyết tâm cao của toàn thể Hội viên phụ nữ phòng TCCB. Đại hội đã bầu nhân sự giữ chức vụ Chủ tịch và Phó chủ tịch, có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực, thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới; xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của toàn thể hội viên.

Hội phụ nữ Phòng Tổ chức cán bộ quyết tâm, đoàn kết nhất trí, phát huy cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, góp phần xây dựng Hội, xây dựng Đảng bộ, đơn vị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
-BQT-