Hội thảo Khoa học – Thực tiễn “Xây dựng phong cách người Công an Quảng Bình bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”

46

Sáng 19-10, Công an tỉnh đã tổ chức Hội thảo Khoa học – Thực tiễn “Xây dựng phong cách người Công an Quảng Bình bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Ban tuyên giáo, Ban Dân vận tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh; các đồng chí trong Ban Giám đốc, Ban chỉ đạo CVĐ, thành viên HĐKH Công an tỉnh và chỉ huy, cán bộ Công an các đơn vị, địa phương.

Toàn cảnh buổi Hội thảo Khoa học – Thực tiễn “Xây dựng phong cách người Công an Quảng Bình bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”

Hội thảo khoa học – thực tiễn nhằm làm rõ những luận cứ khoa học và cơ sở thực tiễn của cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” của Bộ Công an, nhất là các giải pháp để tổ chức thực hiện cuộc vận động một cách hiệu quả, thực chất, sinh động trong lực lượng Công an Quảng Bình. Đồng thời, qua hội thảo làm rõ hơn mối quan hệ biện chứng “Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, đặc điểm người Công an cách mệnh theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND; tính thống nhất tương đối quan hệ giữa cuộc vận động với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”… Từ đó, giáo dục truyền thống, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT, góp phần xây dựng lực lượng Công an Quảng Bình trong sạch, vững mạnh, xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an Quảng Bình đẹp trong lòng nhân dân.

Đại diện lãnh đạo Ban tuyên giáo Tỉnh ủy đóng góp ý kiến tại Hội thảo.

Hội thảo có 41 báo cáo khoa học của các cá nhân, đơn vị tập trung trao đổi, đề cập đến việc căn cứ từ thực tiễn công tác và chiến đấu của Công an các đơn vị, địa phương để đánh giá, phân tích làm rõ nguyên nhân đạt được, những tồn tại; xác định mối liên hệ giữa căn cứ khoa học với thực tiễn của những việc đã làm được và chưa làm được để đề ra các biện pháp khắc phục, rút ra những kinh nghiệm trong thực hiện; những cách làm hay, sáng tạo, linh hoạt, thiết thực trong thực hiện cuộc vận động để nhân rộng trong toàn lực lượng…

Đại tá Nguyễn Quốc Tường – Phó giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc vận động phát biểu chỉ đạo tại hội thảo.

Tại hội thảo, thay mặt Ban chỉ đạo cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an Quảng Bình bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Đại tá Nguyễn Quốc Tường – Phó giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc vận động yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện tốt các nội dung như: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy Công an Công an các đơn vị, địa phương trong việc chỉ đạo thực hiện cuộc vận động, xem đây là công việc thường xuyên, lâu dài và nhiệm vụ trọng tâm trong công tác XDLL CAND trong sạch, vững mạnh; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng người cán bộ Công an Quảng Bình có bản lĩnh chính trị vững vàng, chính quy, hiện đại trong công tác, chiến đấu, sinh hoạt; cụ thể hóa các biện pháp thực hiện cuộc vận động phù hợp với đặc điểm, chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị; tập trung thực hiện có hiệu quả đợt thi đua đặc biệt và lồng ghép việc triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua khác; tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể phối hợp, giúp đỡ lực lượng Công an tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện cuộc vận động, thường xuyên kiểm điểm, tự phê bình, phê bình đánh giá kết quả thực hiện…vv…

Các đại biểu tham dự tại buổi Hội thảo khoa học.

Thông qua hội thảo khoa học – thực tiễn “Xây dựng phong cách người công an Quảng Bình bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa trong phong trào thi đua của toàn lực lượng trên các mặt công tác, nhất là xây dựng lực lượng Công an tỉnh nhà trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

                                                         Tin, ảnh: Trần Tuấn – Việt Hùng