Hội thảo nâng cao chất lượng công tác luân chuyển và thực tế của giáo viên các trường CAND

723

Ngày 17-7, tại Quảng Bình, Cục Đào tạo, Bộ Công an đã tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng công tác luân chuyển và thực tế của giáo viên các trường CAND.

Hội thảo nâng cao chất lượng công tác luân chuyển và thực tế của giáo viên các trường CAND.
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Hội thảo đã được nghe lãnh đạo Cục Đào tạo, Bộ Công an báo cáo tổng kết phong trào thi đua dạy giỏi các trường CAND năm học 2018-2019. Theo đó, năm học 2018-2019, các học viện, trường CAND đã thu hút đông đảo đội ngũ giáo viên tham gia; công tác tổ chức được thực hiện thống nhất, quy mô, chất lượng dạy giỏi từng bước được nâng cao. Thông qua phong trào thi đua dạy giỏi, các trường đã xét công nhận danh hiệu giảng viên, giáo viên giỏi cấp Trường và đề xuất danh hiệu giảng viên, giáo viên giỏi cấp Bộ; đồng thời tổ chức trao đổi, rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình tiên tiến đưa phong trào dạy giỏi phát triển sâu rộng, có ý nghĩa thiết thực.

Phó giáo sư, tiến sĩ, Đại tá Lê Hoài Nam – Phó Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an điều hành phần tham luận tại hội thảo.

Tại hội thảo, nhiều phát biểu tham luận của các đại biểu là đại diện các học viện, trường CAND đã tập trung đi sâu phân tích những thuận lợi, khó khăn, bất cập và đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác luân chuyển và thực tế của giáo viên các trường CAND. Với những vấn đề cụ thể như: Giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ giáo viên được luân chuyển; công tác phối hợp luân chuyển giáo viên nghiệp vụ giữa giữa các trường và Công an các đơn vị, địa phương; tăng cường việc kiểm tra định kỳ, đánh giá chất lượng luân chuyển của giáo viên; cần nâng cao nhận thức về vai trò hoạt động nghiên cứu thực tế cho giáo viên; nâng cao năng lực tổng kết thực tiễn, kỹ năng xử lý thông tin và kịp thời cập nhập kiến thức thực tiễn vào công tác giảng dạy, nghiên cứu..vv…

Giáo sư, tiến sĩ, Thiếu tướng Bùi Minh Giám – Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Giáo sư, Tiến sĩ, Thiếu tướng Bùi Minh Giám khẳng định công tác luân chuyển giáo viên nghiệp vụ và công tác thực tế của các chức danh giảng dạy tại Công an các đơn vị, địa phương là quan trọng, rất cần thiết nhằm bồi dưỡng kiến thức thực tế cho giáo viên, gắn hoạt động giảng dạy, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học của nhà trường với thực tiễn công tác, chiến đấu của ngành Công an. Qua kết quả của hội thảo, cần tập trung đánh giá những mặt làm được, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót trong công tác luân chuyển, thực tế của giáo viên; việc tổ chức triển khai thực hiện Thông tư 04 và 44 và các văn bản hướng dẫn từ khi ban hành đến nay để đưa ra kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác luân chuyển, thực tế của giáo viên các trường CAND.

Đoàn lãnh đạo Cục Đào tạo và lãnh đạo một số trường CAND dâng hương, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trước đó, đoàn công tác của nguyên lãnh đạo Tổng cục III, lãnh đạo Cục Đào tạo và đại diện lãnh đạo, giáo viên các học viện, trường CAND đã dâng hương, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa – Đảo Yến, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình.

 

       Trần Tuấn