Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong ứng phó sự cố cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn tỉnh

18

Đó là yêu cầu của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 437/KH-UBND ngày 30/3/2018 về việc ứng phó sự cố cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư.

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng xác định khu vực trọng điểm ứng phó với sự cố cháy lớn là ở khu đô thị, dân cư tại thành phố Đồng Hới, thị xã Ba Đồn, các thị trấn Kiến Giang, Lệ Ninh (huyện Lệ Thủy), Quán Hàu (huyện Quảng Ninh), Hoàn Lão, Nông trường Việt Trung (huyện Bố Trạch), Đồng Lê, Tiến Hóa (huyện Tuyên Hóa) Quy Đạt (huyện Minh Hóa); Khu Kinh tế Cha Lo, Hòn La; Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới, Bắc Đồng Hới, Tây Bắc Quán Hàu, Cảng biển Hòn La 1, 2, Bang, Cam Liên, Lý Trạch và chợ, trung tâm thương mại, nhà cao tầng ở thành phố Đồng Hới, thị xã Ba Đồn, trung tâm các huyện.

Theo đó, các cấp, các ngành, địa phương thường xuyên tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân tích cực tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH); phòng ngừa, ứng phó khi có cháy lớn xảy ra; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục với nhiều nội dung, hình thức thiết thực, phù hợp từng địa bàn, đối tượng để nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân về PCCC, nhất là sự cố cháy lớn tại nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư và biện pháp phòng tránh, biện pháp, kỹ năng tự thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra. Căn cứ đặc điểm tình hình từng địa bàn, lĩnh vực quản lý, các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, phương án huy động lực lượng ứng phó với cháy lớn tại nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư; chú trọng tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và CNCH có sự tham gia của nhiều lực lượng do lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh chủ trì tại các cơ sở có nguy cơ xảy ra cháy lớn.

Mặt khác, các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, thống kê, đánh giá thực trạng lực lượng, phương tiện PCCC và CNCH; đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tế của công tác chữa cháy và CNCH; đảm bảo lực lượng, phương tiện thường trực sẵn sàng triển khai công tác chữa cháy và CNCH đạt hiệu quả cao khi xảy ra cháy, nổ lớn; hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản…

Kế hoạch nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả các tình huống cháy lớn tại nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư theo phương châm “4 tại chỗ”, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy gây ra.

BBT