Huyện Bố Trạch triển khai công tác phòng cháy chữa cháy rừng năm 2019

62

Sáng ngày 06/3, UBND huyện Bố Trạch đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy và quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2019.

Trong năm 2018, mặc dù huyện Bố Trạch đã thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy và phát triển rừng, tuy nhiên toàn huyện vẫn xảy ra 11 vụ cháy gây thiệt hại về tài sản hơn 100 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do việc đầu tư kinh phí trang bị các phương tiện chữa cháy tại các cơ quan, đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2019 như: Huy động tất cả mọi nguồn lực và toàn dân quản lý, bảo vệ rừng tại gốc, hực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng với phương châm 4 tại chỗ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về chủ động phòng ngừa cháy nổ rừng…

 

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị.

 

Cũng trong dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy chữa cháy, quản lý và bảo vệ rừng năm 2018.

CTV