Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho cán bộ công nhân, viên chức Việt Nam tại Công an tỉnh Quảng Bình

MỤC ĐÍCH Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết hồ sơ Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho cán bộ, công nhân, viên chức Việt Nam tại Công an tỉnh Quảng Bình, đảm bảo thủ tục được thực hiện đạt chất lượng và hiệu quả đề ra. PHẠM …
Đọc tiếp Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho cán bộ công nhân, viên chức Việt Nam tại Công an tỉnh Quảng Bình

Cấp giấy phép đến các tỉnh, thành phố của Việt Nam cho công dân Lào nhập cảnh bằng giấy thông hành biên giới tại Công an tỉnh Quảng Bình

MỤC ĐÍCH Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết hồ sơ Cấp giấy phép đến các tỉnh, thành phố của Việt Nam cho công dân Lào nhập cảnh bằng Giấy thông hành biên giới tại Công an tỉnh Quảng Bình, đảm bảo thủ tục được thực hiện đạt chất lượng và hiệu …
Đọc tiếp Cấp giấy phép đến các tỉnh, thành phố của Việt Nam cho công dân Lào nhập cảnh bằng giấy thông hành biên giới tại Công an tỉnh Quảng Bình

Cấp lại Thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh Quảng Bình

MỤC ĐÍCH Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết hồ sơ cấp lại Thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh Quảng Bình, đảm bảo thủ tục được thực hiện đạt chất lượng và hiệu quả đề ra. PHẠM VI – Áp dụng cho việc cấp …
Đọc tiếp Cấp lại Thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh Quảng Bình

Cấp đổi Thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh Quảng Bình

MỤC ĐÍCH Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết hồ sơ cấp đổi Thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh Quảng Bình, đảm bảo thủ tục được thực hiện đạt chất lượng và hiệu quả đề ra. PHẠM VI – Áp dụng cho việc cấp …
Đọc tiếp Cấp đổi Thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh Quảng Bình

Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Công an tỉnh Quảng Bình

MỤC ĐÍCH Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Công an tỉnh Quảng Bình, đảm bảo thủ tục được thực hiện đạt chất lượng và hiệu quả đề ra. PHẠM VI – Áp dụng cho việc Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại …
Đọc tiếp Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Công an tỉnh Quảng Bình

Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài tại Công an tỉnh Quảng Bình

MỤC ĐÍCH Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết hồ sơ Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài tại Công an tỉnh Quảng Bình, đảm bảo thủ tục được thực hiện đạt chất lượng và hiệu quả đề ra. PHẠM VI – Áp dụng …
Đọc tiếp Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài tại Công an tỉnh Quảng Bình

Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch tại Công an tỉnh Quảng Bình

MỤC ĐÍCH Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết hồ sơ cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam tại Công an tỉnh Quảng Bình, đảm bảo thủ tục được thực hiện đạt chất lượng và hiệu quả đề ra. PHẠM VI – Áp …
Đọc tiếp Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch tại Công an tỉnh Quảng Bình

Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh Quảng Bình

MỤC ĐÍCH Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết hồ sơ cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh Quảng Bình, đảm bảo thủ tục được thực hiện đạt chất lượng và hiệu quả đề ra. PHẠM VI – Áp dụng cho việc cấp thị thực …
Đọc tiếp Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh Quảng Bình

Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh Quảng Bình

MỤC ĐÍCH Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết hồ sơ gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh Quảng Bình, đảm bảo thủ tục được thực hiện đạt chất lượng và hiệu quả đề ra. PHẠM VI – Áp dụng cho việc gia hạn …
Đọc tiếp Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh Quảng Bình

Cấp Thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh Quảng Bình

MỤC ĐÍCH Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết hồ sơ cấp Thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh Quảng Bình, đảm bảo thủ tục được thực hiện đạt chất lượng và hiệu quả đề ra. PHẠM VI – Áp dụng cho việc cấp Thẻ …
Đọc tiếp Cấp Thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh Quảng Bình