Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Công an tỉnh Quảng Bình

MỤC ĐÍCH Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Công an tỉnh Quảng Bình, đảm bảo thủ tục được thực hiện đạt chất lượng và hiệu quả đề ra. PHẠM VI – Áp dụng cho việc Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại …
Đọc tiếp Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Công an tỉnh Quảng Bình

Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài tại Công an tỉnh Quảng Bình

MỤC ĐÍCH Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết hồ sơ Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài tại Công an tỉnh Quảng Bình, đảm bảo thủ tục được thực hiện đạt chất lượng và hiệu quả đề ra. PHẠM VI – Áp dụng …
Đọc tiếp Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài tại Công an tỉnh Quảng Bình

Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch tại Công an tỉnh Quảng Bình

MỤC ĐÍCH Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết hồ sơ cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam tại Công an tỉnh Quảng Bình, đảm bảo thủ tục được thực hiện đạt chất lượng và hiệu quả đề ra. PHẠM VI – Áp …
Đọc tiếp Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch tại Công an tỉnh Quảng Bình

Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh Quảng Bình

MỤC ĐÍCH Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết hồ sơ cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh Quảng Bình, đảm bảo thủ tục được thực hiện đạt chất lượng và hiệu quả đề ra. PHẠM VI – Áp dụng cho việc cấp thị thực …
Đọc tiếp Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh Quảng Bình

Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh Quảng Bình

MỤC ĐÍCH Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết hồ sơ gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh Quảng Bình, đảm bảo thủ tục được thực hiện đạt chất lượng và hiệu quả đề ra. PHẠM VI – Áp dụng cho việc gia hạn …
Đọc tiếp Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh Quảng Bình

Cấp Thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh Quảng Bình

MỤC ĐÍCH Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết hồ sơ cấp Thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh Quảng Bình, đảm bảo thủ tục được thực hiện đạt chất lượng và hiệu quả đề ra. PHẠM VI – Áp dụng cho việc cấp Thẻ …
Đọc tiếp Cấp Thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh Quảng Bình

Cấp Hộ chiếu phổ thông tại Công an tỉnh

MỤC ĐÍCH Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết hồ sơ cấp Hộ chiếu phổ thông lần đầu tại Công an tỉnh Quảng Bình, đảm bảo thủ tục được thực hiện đạt chất lượng và hiệu quả đề ra. PHẠM VI – Áp dụng cho việc cấp Hộ chiếu phổ thông lần …
Đọc tiếp Cấp Hộ chiếu phổ thông tại Công an tỉnh