Cấp giấy phép đến các tỉnh, thành phố của Việt Nam cho công dân Lào nhập cảnh bằng giấy thông hành biên giới tại Công an tỉnh Quảng Bình

  1. MỤC ĐÍCH

Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết hồ sơ Cấp giấy phép đến các tỉnh, thành phố của Việt Nam cho công dân Lào nhập cảnh bằng Giấy thông hành biên giới tại Công an tỉnh Quảng Bình, đảm bảo thủ tục được thực hiện đạt chất lượng và hiệu quả đề ra.

  1. PHẠM VI

– Áp dụng cho việc Cấp giấy phép đến các tỉnh, thành phố của Việt Nam cho công dân Lào nhập cảnh bằng Giấy thông hành biên giới tại Công an tỉnh Quảng Bình.

– Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức triển khai thực hiện quy trình này.

  1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

– Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

– Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong Công an nhân dân.

– Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.1.

  1. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

– QLXNC: Quản lý xuất nhập cảnh.

– NNN: Người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

– TTHC: Thủ tục hành chính

– N24: Tờ khai đề nghị cấp giấy phép đến tỉnh, thành phố của Việt Nam.

  1. NỘI DUNG QUY TRÌNH
5.1 Cơ sở pháp lý
     – Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 47/2014/QH13, ngày 16/6/2014).

– Luật số 51/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

– Thông tư số 41/2011/TT-BCA, ngày 29/06/2011 của Bộ Công an hướng dẫn cấp giấy thông hành biên giới cho công dân Việt Nam sang Lào và giấy phép đến các tỉnh, thành phố của Việt Nam cho công dân Lào.

– Thông tư số 219/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh cư trú tại Việt Nam.

– Thông tư 31/2015/TT-BCA ngày 6/7/2015 của Bộ công an về hướng dẫn một số nội dung về cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, cấp giấy phép xuất nhập cảnh, giải quyết thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam.

5.2 Điều kiện thực hiện TTHC
     Đảm bảo đúng đối tượng được cấp giấy phép đến các tỉnh, thành phố của Việt Nam là công dân Lào nhập cảnh Việt Nam bằng giấy thông hành biên giới do Công an tỉnh Quảng Bình cấp để công tác hoặc giải quyết việc riêng.
5.3 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao
   – 01 Tờ khai đề nghị cấp giấy phép đến các tỉnh, thành phố của Việt Nam (mẫu N24 ban hành kèm theo Thông tư số 41/2011/TT-BCA, ngày 29/06/2011 của Bộ Công an). x  
   – Giấy thông hành biên giới của người đề nghị cấp giấy phép. x  
5.4 Số lượng hồ sơ
   01 (một) bộ hồ sơ.
5.5 Thời hạn giải quyết
   Không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5.6 Nơi tiếp nhận và trả kết quả
   Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng QLXNC, Công an tỉnh Quảng Bình.
5.7 Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả
   Trong giờ hành chính từ thứ 2 và thứ 7 hàng tuần (trừ ngày nghĩ lễ, Tết).
5.8 Lệ phí
   10 USD/Giấy phép/người/lần.
5.9 Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/

Kết quả

B1    – Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

– Công dân Lào mang giấy thông hành biên giới nhập cảnh vào tỉnh Quảng Bình, nếu có nhu cầu đến các tỉnh, thành phố khác của Việt Nam thì nộp hồ sơ tại Phòng QLXNC.

Công dân Lào Giờ hành chính Theo mục 5.3
B2   Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

– Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì nhập thông tin hồ sơ vào máy tính, in giấy biên nhận  trao cho người nộp và yêu cầu nộp phí cho cán bộ thu phí. Cán bộ thu phí nhận tiền, viết biên lai thu tiền và giao giấy biên nhận cùng biên lai thu tiền cho người nộp hồ sơ.

– Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ cho đầy đủ.

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ Giờ hành chính – BM.01: Phiếu tiếp nhận giải quyết hồ sơ và hẹn trả kết quả;

– BM.02: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

– BM.03: Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

B3    Chuyển hồ sơ cho bộ phận xử lý.

 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ, Phòng QLXNC Cuối giờ buổi sáng hoặc buổi chiều của ngày tiếp nhận hồ sơ – BM.05: Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;

– Danh sách bàn giao hồ sơ.

B4    Thẩm định hồ sơ: Kiểm tra tính xác thực của hồ sơ:

– Kiểm tra thông tin cấp hộ chiếu của đương sự.

– Tiến hành xác minh thông tin cần thiết như: nhân thân, lai lịch, hiện nay có ở địa phương không.

 

Bộ phận xử lý hồ sơ

 

 

 

– Không quá 1/2 ngày.

– Không quá 2,5 ngày.

Danh sách người đủ điều kiện cấp giấy phép đến các tỉnh, thành phố của Việt Nam.
B5    Trình lãnh đạo phê duyệt:

– Khi có kết quả xác minh của Công an huyện, thành phố, thị xã

– Lãnh đạo được ủy quyền ký duyệt, ký Công văn đề nghị cấp giấy xác nhận gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

– Gửi Công văn đề nghị kèm theo hồ sơ của đương sự và trả lời xác minh của Công an huyện, thành phố, thị xã cho Cục A08.

 

Lãnh đạo Phòng QLXNC hoặc Ban Giám đốc Công an tỉnh

 

Không quá 03 ngày làm việc

 

 

B6    In giấy phép: Được thực hiện  tại Cục QLXNC, Bộ Công an Cục QLXNC, Bộ Công an Giờ hành chính Giấy phép đến các tỉnh, thành phố của Việt Nam
B7    Nhận bàn giao xác nhận, văn bản thông báo, giải thích, trả lời. (do Cục QLXNC gửi chuyển phát nhanh về Phòng QLXNC qua đường bưu chính) Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ – Từ thứ 2 đến thứ 7

– Không quá 1,5  ngày (chuyển giấy xác nhận từ A08 – Quảng Bình)

Giấy xác nhận
B8    Trả kết quả cho cơ quan, tổ chức, cá nhân và thu lệ phí, viết biên lai thu phí và bàn giao cho người nhận kết quả. Bộ phận trả kết quả Giờ hành chính Giấy phép đến các tỉnh, thành phố của Việt Nam
B9    Thống kê và theo dõi. Bộ phận chuyên môn nghiệp vụ  

 

BM.06: Sổ theo dõi hồ sơ
Lưu ý    – Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ BM.05 phải được thực hiện theo từng bước công việc của mục 5.9.

   – Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi đơn vị.

   – Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.

  1. BIỂU MẪU
TT Mã hiệu Tên biểu mẫu
1 BM.01 Phiếu tiếp nhận giải quyết hồ sơ và hẹn trả kết quả
2 BM.02 Phiếu hướng dẫn hoàn thiện, bổ sung hồ sơ
3 BM.03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ
4 BM.04 Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả
5 BM.05 Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
6 BM.06 Sổ theo dõi hồ sơ
  1. HỒ SƠ LƯU
TT Hồ sơ lưu
1 Phiếu tiếp nhận giải quyết hồ sơ và hẹn trả kết quả
2 Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
3 Sổ theo dõi hồ sơ
4 Tờ khai và các giấy tờ có liên quan đến việc Cấp giấy phép đến các tỉnh, thành phố của Việt Nam cho công dân Lào nhập cảnh bằng giấy thông hành biên giới
5 Các hồ sơ khác có liên quan
    Hồ sơ lưu tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Bình theo quy định hiện hành.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *