Trình báo mất hộ chiếu

  1. MỤC ĐÍCH

Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết hồ sơ Trình báo mất hộ chiếu tại Công an tỉnh Quảng Bình, đảm bảo thủ tục được thực hiện đạt chất lượng và hiệu quả đề ra.

  1. PHẠM VI

– Áp dụng cho việc Trình báo mất hộ chiếu tại Công an tỉnh Quảng Bình.

– Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức triển khai thực hiện quy trình này.

  1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

– Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

– Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong Công an nhân dân.

– Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.1.

  1. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

– TTHC: Thủ tục hành chính.

– HC: Hộ chiếu không gắn chíp điện tử.

– HCĐT: Hộ chiếu có gắn chíp điện tử.

– QLXNC: Quản lý xuất nhập cảnh.

– CMND: Giấy chứng minh nhân dân.

– CCCD: Thẻ căn cước công dân.

– Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ: Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh – Công an tỉnh Quảng Bình, có trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính theo lĩnh vực được phân công.

  1. NỘI DUNG QUY TRÌNH
5.1 Cơ sở pháp lý
     – Luật xuất cảnh, nhập cảnh của Công dân Việt Nam (Luật số 49/2019/QH14 ngày 22/11/2019).

– Thông tư số 29/2016/TT-BCA ngày 06/7/2016 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước cho công dân Việt Nam.

5.2 Điều kiện thực hiện TTHC
   Công dân Việt Nam bị mất hộ chiếu phổ thông ở trong nước.
5.3 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao
   – 01 đơn trình báo mất hộ chiếu, mẫu X08; x  
   – Giấy tờ chứng minh là cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp đối với trường hợp trình báo mất hộ chiếu cho trẻ em dưới 14 tuổi. x  
5.4 Số lượng hồ sơ
   01 (một) bộ hồ sơ.
5.5 Thời hạn giải quyết
   Chưa quy định cụ thể.
5.6 Nơi tiếp nhận và trả kết quả
   Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng QLXNC, Công an tỉnh Quảng Bình
5.7 Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả
   Trong giờ hành chính từ thứ 2 và thứ 7 hàng tuần (trừ ngày nghĩ lễ, Tết).
5.8 Lệ phí
   Không.
5.9 Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/

Kết quả

B1    – Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định (Đơn trình báo mất hộ chiếu).

– Công dân Việt Nam bị  mất Hộ chiếu phổ thông ở trong nước thực hiện việc trình báo mất hộ chiếu tại Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Bình.

Công dân Giờ hành chính Theo mục 5.3
B2    Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

– Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì nhập thông tin hồ sơ vào máy tính, in giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp.

– Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp bổ sung hồ sơ cho đầy đủ.

Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả Giờ hành chính – BM.01: Phiếu tiếp nhận giải quyết hồ sơ và hẹn trả kết quả;

– BM.02: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

– BM.03: Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

B3  

Chuyển hồ sơ cho bộ phận xử lý

 

Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả Cuối giờ buổi sáng hoặc buổi chiều của ngày tiếp nhận hồ sơ – BM.05: Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;

– Danh sách bàn giao hồ sơ.

B4    Thẩm định hồ sơ: Kiểm tra tính xác thực của hồ sơ:

– Kiểm tra một lần nữa thủ tục hành chính của hồ sơ và tính hợp lệ của hộ chiếu, thị thực, chứng nhận tạm trú, dấu kiểm chứng nhập cảnh … để xử lý hồ sơ cho phù hợp.

– Nhập máy tính, kiểm tra nhân sự đối với hồ sơ hợp lệ.

 

Bộ phận xử lý hồ sơ

 

 

Không quá 1/2 ngày

 

 

 

Không quá 1,5 ngày

 
B5    Trình lãnh đạo phê duyệt:

Lãnh đạo Phòng được phân công duyệt hồ sơ phải ghi ý kiến trực tiếp vào báo cáo đề xuất, ký xác nhận mất hộ chiếu. Nếu có ý kiến khác với nội dung đề xuất phải ghi rõ ý kiến để cán bộ thực hiện.

Xử lý hồ sơ sau khi được phê duyệt: Bổ sung theo chương trình máy tính các trường hợp lãnh đạo có thẩm quyền duyệt “đồng ý đề xuất” hoặc “không đồng ý đề xuất”; triển khai thực hiện ý kiến phê duyệt khác của lãnh đạo có thẩm quyền (nếu có).

 

Lãnh đạo Phòng QLXNC

 

 

 

 

 

 

Không quá 1/2 ngày

 

 

 

 

 

Báo cáo đề xuất duyệt danh sách người mất hộ chiếu
B6    Thống kê và theo dõi. Bộ phận chuyên môn nghiệp vụ  

Giờ hành chính

BM.06: Sổ theo dõi hồ sơ
Lưu ý    – Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ BM.05 phải được thực hiện theo từng bước công việc của mục 5.9.

   – Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi đơn vị.

   – Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.

  1. BIỂU MẪU
TT Mã hiệu Tên biểu mẫu
1 BM.01 Phiếu tiếp nhận giải quyết hồ sơ và hẹn trả kết quả
2 BM.02 Phiếu hướng dẫn hoàn thiện, bổ sung hồ sơ
3 BM.03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ
4 BM.04 Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả
5 BM.05 Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
6 BM.06 Sổ theo dõi hồ sơ
  1. HỒ SƠ LƯU
TT Hồ sơ lưu
1 Phiếu tiếp nhận giải quyết hồ sơ và hẹn trả kết quả
2 Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
3 Sổ theo dõi hồ sơ
4 Tờ khai và các giấy tờ có liên quan đến việc trình báo mất hộ chiếu.
5 Các hồ sơ khác có liên quan
    Hồ sơ lưu tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Bình theo quy định hiện hành.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *