Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua trang thông tin điện tử

  1. MỤC ĐÍCH

Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết hồ sơ Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua trang thông tin điện tử tại Công an tỉnh Quảng Bình, đảm bảo thủ tục được thực hiện đạt chất lượng và hiệu quả đề ra.

  1. PHẠM VI

– Áp dụng cho việc Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua trang thông tin điện tử tại Công an tỉnh Quảng Bình.

– Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Quảng Bình tổ chức triển khai thực hiện quy trình này.

  1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

– Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

– Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong Công an nhân dân.

– Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.1.

  1. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

– QLXNC: Quản lý xuất nhập cảnh.

– NNN: Người nước ngoài.

– TTHC: Thủ tục hành chính

  1. NỘI DUNG QUY TRÌNH
5.1 Cơ sở pháp lý
   – Luật số 47/2014/QH13 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

   – Luật số 51/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

– Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 của Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

– Thông tư số 57/2020/TT-BCA ngày 10/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 của Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

– Thông tư số 219/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

– Thông tư số 53/2016/TT-BCA ngày 28/12/2016 của Bộ Công an quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

5.2 Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC
   – Phải có máy tính kết nối Internet hoặc điện thoại kết nối 3G, 4G.

– Thực hiện khai báo ngay khi người nước ngoài đến lưu trú qua đêm.

5.3 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao
   Không có hồ sơ mà chỉ thực hiện khai báo theo các trường thông tin được yêu cầu trên Trang thông tin điện tử hoặc khai báo theo mẫu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử hoặc khai báo theo mẫu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử, gồm các thông tin: Họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, sổ hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu, thời gian dự kiến tạm trú của người nước ngoài.    
5.4 Số lượng hồ sơ
   Không.
5.5 Thời gian xử lý
   24 giờ/24 giờ.
5.6 Nơi tiếp nhận và trả kết quả
   Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Bình.

   (CSLT truy cập vào trang thông tin Khai báo tạm trú và nhập các thông tin, sau đó lưu thông tin. Hệ thống sẽ xuất hiện dòng chữ lưu thông tin thành công thì xem như đã khai báo thành công)

5.7 Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả
   24 giờ/24 giờ.
5.8 Lệ p
   Không.
5.9 Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/

Kết quả

B1    Người khai báo tạm trú truy cập Trang thông tin điện tử về khai báo thông tin tạm trú của Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh Công an tỉnh và thực hiện như sau:

– Cung cấp các thông tin về tên, loại hình, địa chỉ, số điện thoại, email của cơ sở lưu trú; họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, số Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của mình để đăng ký tài khoản khai báo tạm trú trực tuyến cho người nước ngoài (Chỉ thực hiện 01 lần).

– Đăng nhập vào Trang thông tin điện tử bằng tài khoản và mật khẩu đã được đăng ký.

Các tổ chức, cá nhân (gọi là cơ sở lưu trú):

+ Cơ sở lưu trú là khách sạn.

+ Đối với các cơ sở lưu trú khác; nhà nghỉ, ký túc xá sinh viên, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam; (người đứng tên trong hợp đồng mua/thuê nhà cho người nước ngoài lưu trú dài hạn, hộ gia đình thường xuyên có người nước ngoài cư trú khuyến khích thực hiện qua Trang thông tin điện tử).

24 giờ/24 giờ Theo mục 5.3
B2    Người khai báo tạm trú thực hiện nhập và kiểm tra các thông tin khai báo về người nước ngoài trên trang thông tin Khai báo tạm trú trực tuyến. Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả 24 giờ/24 giờ  
B3    Ấn nút “Lưu thông tin” và kiểm tra thông tin hệ thống. Nếu hệ thống xác nhận đã tiếp nhận thì hoàn thành; nếu hệ thống chưa tiếp nhận thì thực hiện lại Bước 2. Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả 24 giờ/24 giờ Thông tin tạm trú của người nước ngoài được cập nhật đầy đủ, thường xuyên và lưu trên hệ thống Trang thông tin điện tử có địa chỉ như sau:https://quangbinh.xuatnhapcanh.gov.vn
B4    Thống kê và theo dõi. Bộ phận chuyên môn nghiệp vụ  

 

BM.06: Sổ theo dõi hồ sơ.
Lưu ý    – Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ – BM.05 phải được thực hiện theo từng bước công việc của mục 5.9.

– Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi đơn vị.

– Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.

  1. BIỂU MẪU
TT Mã hiệu Tên biểu mẫu
1 BM.01 Phiếu tiếp nhận giải quyết hồ sơ và hẹn trả kết quả
2 BM.02 Phiếu hướng dẫn hoàn thiện, bổ sung hồ sơ
3 BM.03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ
4 BM.04 Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả
5 BM.05 Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
6 BM.06 Sổ theo dõi hồ sơ
  1. HỒ SƠ LƯU
TT Hồ sơ lưu
1 Phiếu tiếp nhận giải quyết hồ sơ và hẹn trả kết quả
2 Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
3 Sổ theo dõi hồ sơ
4 Tờ khai, danh sách những người đủ điều kiện khai báo tạm trú
5 Các hồ sơ khác có liên quan
    Hồ sơ lưu tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Bình theo quy định hiện hành.

 

 

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *