Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Bình

  1. MỤC ĐÍCH

Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Bình.

  1. PHẠM VI

Áp dụng cho việc Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân trong  Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Bình.

  1. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

– Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

– Các văn bản pháp quy liên quan.

  1. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT
  2. NỘI DUNG QUY TRÌNH
5.1 Cơ sở pháp lý
   – Luật Công an nhân dân số 37/2018/QH14, ngày 20/11/2018.

– Thông tư số 55/2019/TT-BCA, ngày 11/11/2019 của Bộ Công an quy định tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân.

– Thông tư số 44/2018/TT-BCA, ngày 26/12/2018 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, chiến sĩ CAND.

– Thông tư số 04/2018/TT-BCA, ngày 29/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thẩm tra lý lịch trong CAND.

5.2 Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC
   1. Tiêu chuẩn chính trị:

– Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định tại Thông tư số 44/2018/TT-BCA ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ, chiến sĩ CAND và các tiêu chuẩn sau:

+ Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước;

+ Có năng lực, trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao, sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã chội chủ nghĩa, độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia;

+ Trung thực, tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, ý thức cảnh giác cách mạng cao, giữ gìn và bảo vệ bí mật nhà nước.

2. Phẩm chất đạo đức: Có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt.

3. Văn bằng chứng chỉ:

– Đã tốt nghiệp và được cấp bằng (hoặc chứng chỉ) và đảm bảo một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Đối tượng tuyển chọn quy định tại khoản 1 điều 3 Thông tư số 55/2019/TT-BCA ngày 11/11/2019 của Bộ Công an, yêu cầu phải tốt nghiệp đào tạo trình độ đại học trở lên;

+ Đối tượng tuyển chọn quy định tại khoản 2, điều 3 Thông tư số 55/2019/TT-BCA ngày 11/11/2019 của Bộ Công an, yêu cầu phải tốt nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng (bao gồm cả trung cấp nghề, cao đẳng nghề), đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Tuyển chọn để bố trí làm công tác nghiệp vụ Công an hoặc tham mưu, quản lỷ nhà nước trên các lĩnh vực theo chức năng của Công an nhân dân chỉ tuyển người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên.

4. Tuổi đời:

Từ đủ 18 tuổi đến dưới 30 tuổi (tính đến ngày quyết định tuyển chọn); công dân có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học và các trường hợp quy định tại khoản 1 điều 3 Thông tư số 55/2019/TT-BCA ngày 11/11/2019 của Bộ Công an tuyển chọn đến 35 tuổi, chức danh giáo sư, phó giáo dư tuyển chọn đến 40 tuổi.

5. Sức khỏe:

– Đủ tiêu chuẩn sức khỏe tuyển chọn vào CAND theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an và các quy định sau:

+ Chiều cao: đối với nam từ 1m64 trở lên; đối với nữ từ 1m58 trở lên;

+ Thị lực: thị lực không kính mỗi mắt đạt 9-10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt từ 18-20/10;

+ Tuyển chọn công dân có trình độ khoa học công nghệ bố trí làm công tác khoa học công nghệ, gồm: kỹ thuật nghiệp vụ, kỹ thuật hình sự, thông tin, cơ yếu, an ninh mạng, tác chiến điện tử, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo; người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học; có chức danh Giáo sư, Phó giáo sư: được hạ thấp 02 (hai); có thể cận, viễn thị nhưng không quá 3 điốp mắt.

6. Năng khiếu

Công dân được tuyển chọn để bố trí ở những đơn vị làm công tác nghiệp vụ Công an phải là người bình tĩnh, nhạy bén, nhanh nhẹn, có trí nhớ tốt, có các tiêu chuẩn cần thiết về năng khiếu Công an do các đơn vị thuộc Bộ Công an quy định đối với từng hệ lực lượng (nếu có).

5.3 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao
   – Đơn tự nguyện phục vụ trong Công an nhân dân. x  
   – Bản lý lịch tự khai (theo mẫu của Bộ Công an) có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ theo quy định.  x  
   – Bản sao giấy khai sinh   x
   – Bản sao (có chứng thực) văn bằng, chứng chỉ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và bảng điểm học tập toàn khóa.

– Trường hợp văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải dịch thuật sang tiếng Việt và được cơ quan có thẩm quyền công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật.

x x
   – Giấy chứng nhận đoàn viên, đảng viên (nếu có). x  
 – Các giấy tờ xác nhận đạt giải thưởng quốc tế, quốc gia trong các ngành, lĩnh vực.

– Các giấy tờ chứng nhận con đẻ của: Liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh Hùng lao động… (nếu có).

x x
   Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ theo quy định. x  
   Ảnh 4cm x 6cm: 04 ảnh màu chụp trong 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ. x  
5.4 Số lượng hồ sơ
01 (một) bộ hồ sơ.
5.5 Thời hạn giải quyết
    – Thời gian nhận hồ sơ của người dự tuyển ít nhất 30 ngày làm việc kể từ ngày thông báo tuyển chọn.

– Chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ khi tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển xong, Hội đồng tuyển chọn phải niêm yết công khai và gửi thông báo kết quả tuyển chọn bằng văn bản tới người dự tuyển.

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày niêm yết công khai kết quả tuyển chọn, người dự tuyển có quyền gửi đơn phúc khảo kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển. Hội đồng tuyển chọn có trách nhiệm chấm phúc khảo trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo.

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày Giám đốc Công an tỉnh ký quyết định tạm tuyển tuyển chọn công dân vào CAND, Phòng Tổ chức cán bộ phải thông báo bằng văn bản đến công dân thời gian có mặt tại cơ quan để nhận nhiệm vụ.

5.6 Nơi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả
   Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Quảng Bình.
5.7 Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả
   Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết).
5.8 Lệ phí
Không.
5.9 Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/

Kết quả

B1    Xây dựng kế hoạch tuyển chọn:

Căn cứ chỉ tiêu được Bộ trưởng Bộ Công an duyệt, Công an tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức tuyển công dân vào CAND. Nội dung kế hoạch thể hiện rõ số lượng, chuyên ngành, bậc đào tạo cần tuyển, điều kiện dự tuyển, nguồn tuyển, thời gian tiếp nhận hồ sơ, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Hội đồng tuyển chọn, Công an tỉnh Từ 05 đến 07 ngày  
B2 Thông báo tuyển chọn và tiếp nhận hồ sơ:

Căn cứ kế hoạch tuyển chọn công dân vào CAND của Công an tỉnh, Phòng Tổ chức cán bộ thông báo đến Công an các đơn vị, địa phương công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thủ tục hồ sơ và địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển.

Phòng Tổ chức cán bộ bố trí cán bộ trực tiếp nhận hồ sơ. Nơi tiếp nhận hồ sơ cần niêm yết đầy đủ những thủ tục cần thiết để người dự tuyển nộp hồ sơ được thuận tiện. Chỉ tiếp nhận những hồ sơ đúng với nhu cầu và đảm bảo thủ tục theo quy định, những trường hợp không đảm bảo thì trả lại ngay cho người nộp hồ sơ. Khi tiếp nhận hồ sơ, phải lập sổ theo dõi ghi rõ thông tin về người dự tuyển, thứ tự nộp hồ sơ.

Thời gian nộp hồ sơ của người đăng ký dự tuyển ít nhất là 30 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo tuyển chọn.

Phòng Tổ chức cán bộ 30 ngày Theo mục 5.3
B3    Thành lập Hội đồng tuyển chọn và tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển:

Kết thúc nhận hồ sơ theo quy định, Phòng Tổ chức cán bộ báo cáo Giám đốc Công an tỉnh ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển chọn để tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển theo chỉ tiêu được giao theo quy định.

Phòng Tổ chức cán bộ 01 ngày  
B4 Thông báo kết quả tuyển chọn:

Chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ khi tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển xong, Hội đồng tuyển chọn phải niêm yết công khai và gửi

Phòng Tổ chức cán bộ 03 ngày  
B5 Quyết định tạm tuyển, tuyển chọn công dân vào CAND Giám đốc Công an tỉnh Sau khi thông báo kết quả tuyển chọn  
B6 Công bố quyết định tạm tuyển, tuyển chọn công dân vào CAND. Phòng Tổ chức cán bộ Sau 07 ngày làm việc kể từ ngày quyết định tạm tuyển, tuyển chọn có hiệu lực BM.06 – Sổ theo dõi hồ sơ
Lưu ý  – Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ – BM.05 phải được thực hiện theo từng bước công việc của mục 5.9.

Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi đơn vị.

Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.

  1. BIỂU MẪU
TT Mã hiệu Tên biểu mẫu
1 Mẫu A-BCA(X13)-2018 Lý lịch tự khai
2 Mẫu B-BCA(X13)-2018 Thẩm tra lý lịch
Một số biểu mẫu khác.
  1. HỒ SƠ CẦN LƯU

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận gồm những thành phần sau:

TT Hồ sơ lưu
1. Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc.
2. Sổ theo dõi thống kê kết quả thực hiện TTHC.
3. Các hồ sơ khác có liên quan.
     Hồ sơ được lưu tại Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Quảng Bình

 

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *