Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Bình

  1. MỤC ĐÍCH

Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Bình.

  1. PHẠM VI

Áp dụng cho việc Tuyển sinh vào các trường  Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Bình.

  1. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

– Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

– Các văn bản pháp quy liên quan.

  1. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

– BCA: Bộ Công an.

– TTHC: Thủ tục hành chính.

  1. NỘI DUNG QUY TRÌNH
5.1 Cơ sở pháp lý
   – Thông tư số 15/2016/TT-BCA, ngày 16/3/2016 của Bộ Công an quy định về tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân;

– Thông tư số 44/2018/TT-BCA, ngày 26/12/2018 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

– Thông tư số 04/2018/TT-BCA, ngày 29/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thẩm tra lý lịch trong CAND.

– Thông tư số 45/2019/TT-BCA, ngày 02/10/2019 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

5.2 Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC
   Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện về văn bằng, độ tuổi, tiêu chuẩn đạo đức, phẩm chất chính trị, sức khỏe… theo đúng quy định tại Thông tư số 15/2016/TT-BCA, ngày 16/3/2016 của Bộ Công an quy định về tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân.
5.3 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao
  1. Đối với học viên tuyển mới:

– Đơn xin tình nguyện vào ngành Công an (theo mẫu của Bộ Công an);

– Bản lý lịch tự khai (theo mẫu của Bộ Công an) có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn;

– Bản thẩm tra lý lịch (theo mẫu của Bộ Công an);

– Giấy chứng nhận sức khỏe (theo quy định của Bộ Công an);

– Giấy khai sinh;

– Hộ khẩu thường trú;

– Học bạ và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, giấy xác nhận đã hoàn thành các môn văn hóa trong các chương trình giáo dục trung học phổ đối với người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phố thông tạm thời đối với người trúng tuyển ngay trong năm tốt nghiệp (học sinh nhập học các trường Văn hóa Công an nhân dân phải có học bạ và bằng tốt nghiệp trung học cơ sở);

– Biên bản xét duyệt của Hội đồng tuyển sinh Công an tỉnh;

– Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

– Giấy giới thiệu sinh hoạt Đoàn, Đảng (nếu có);

– Phiếu báo điểm thi (trừ vào trường Văn hóa);

– Giấy báo nhập học của trường;

– Bản cam kết của thí sinh dự tuyển về tiêu chuẩn chính trị.

 

x

x
   2. Đối với cán bộ, chiến sĩ Công an trong biên chế, học tập trung, hồ sơ:

a) Quyết định cử cán bộ đi học Giám đốc Công an tỉnh;

b) Hồ sơ gốc của cán bộ, chiến sĩ;

c) Giấy giới thiệu sinh hoạt Đoàn, Đảng (nếu có);

d) Giấy chuyển lương, quân trang, bảo hiểm xã hội (hoặc giấy xác nhận chưa được cấp bảo hiểm xã hội);

đ) Phiếu báo điểm thi (đối với các cấp học có tổ chức thi tuyển);

e) Giấy báo nhập học của trường;

g) Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

h) Học bạ và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông;

Các giấy tờ quy định tại Thông tư số 15/2016/TT-BCA, ngày 16/3/2016 của Bộ Công an, học sinh phải nộp bản sao (có chứng thực bản sao từ bản chính) và xuất trình bản chính khi đến trường nhập học.

 x x
     3. Đối với cán bộ, chiến sĩ Công an trong biên chế, học không tập trung, hồ sơ nhập học bao gồm:

a) Quyết định cử cán bộ đi học Giám đốc Công an tỉnh;

b) Phiếu báo điểm thi (đối với các cấp học có tổ chức thi tuyển);

c) Giấy báo nhập học của trường;

d) Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

đ) Học bạ và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông;

e) Bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng (trúng tuyển liên thông); bằng tốt nghiệp đại học (trúng tuyển văn bằng 2).

Các giấy tờ quy định tại Thông tư số 15/2016/TT-BCA, ngày 16/3/2016 của Bộ Công an, học sinh phải nộp bản sao (có chứng thực bản sao từ bản chính) và xuất trình bản chính khi đến trường nhập học.

x x
5.4 Số lượng hồ sơ
01 (một)bộ hồ sơ.
5.5 Thời hạn giải quyết
Theo thời hạn chung về tuyển sinh vào đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và các trường Công an nhân dân hàng năm.
5.6 Nơi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả
   Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Quảng Bình.
5.7 Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả
   Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết).
5.8 Lệ phí
Theo quy định lệ phí tuyển sinh hàng năm.
5.9 Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/

Kết quả

B1    Thông báo công khai đối tượng, tiêu chuẩn đăng ký tuyển sinh Công an nhân dân trên các phương tiện thông tin truyền thông; chuẩn bị hồ sơ đăng ký dự thi vào các trường Công an nhân dân theo quy định.  

Phòng Tổ chức cán bộ

 

 

Sau khi có hướng dẫn công tác tuyển sinh hằng năm của Cục Đào tạo-BCA  
B2    Người đăng ký sơ tuyển phải trực tiếp đến đăng ký, nộp hồ sơ tại Công an huyện, thị xã, thành phố, trực thuộc tỉnh Quảng Bình (Công an cấp huyện) nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Cán bộ, chiến sĩ CAND đăng ký sơ tuyển tại đơn vị công tác.

Công an cấp huyện  kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn bổ sung các giấy tờ theo quy định.

– Công dân

– Cán bộ, chiến sĩ

Theo thời gian sơ tuyển hằng năm của CA tỉnh Theo mục 5.3
B3 Công an cấp huyện đối chiếu người đến đăng ký sơ tuyển với ảnh trong chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) và các giấy tờ khác;  kiểm tra chiều cao, cân nặng, học lực, hạnh kiểm, hộ khẩu và chỉ tiếp nhận cho đăng ký sơ tuyển đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định và báo cáo Công an tỉnh (qua Phòng Tổ chức cán bộ). Công an

cấp huyện

Theo thời gian sơ tuyển hằng năm của CA tỉnh  
B4 Công an tỉnh tổ chức sơ tuyển, kiểm tra sức khỏe đối với người đăng ký  xét tuyển vào các trường Công an nhân dân; tập hợp kết quả và tổ chức xét duyệt; giao nộp hồ sơ cho các trường Công an nhân dân. Các trường hợp không đạt sơ tuyển, Phòng Tổ chức cán bộ thông báo cho Công an cấp huyện để Công an cấp huyện thông báo người đăng ký sơ tuyển biết. Phòng Tổ chức cán bộ Giờ

hành chính

 
B5    Sau khi có kết quả kỳ thi THPT Quốc gia, Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Quảng Bình nhận giấy chứng nhận kết quả thi; giấy báo nhập học của các trường Công an nhân dân chuyển cho Công an cấp huyện, Công an cấp huyện thông báo giấy báo nhập học cho thí sinh.

Đối với các trường hợp trúng tuyển, Công an cấp huyện tổ chức thẩm tra, xác minh lý lịch theo đúng quy định của Bộ Công an, hoàn chỉnh hồ sơ tuyển sinh, chuyển Công an tỉnh (qua Phòng Tổ chức cán bộ) thẩm định giải quyết nhập học các trường Công an nhân dân.

Phòng Tổ chức cán bộ Giờ hành chính  
B6    Thống kê và theo dõi. Phòng Tổ chức cán bộ. 01 ngày BM.06 – Sổ theo dõi hồ sơ
Lưu ý  – Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ – BM.05 phải được thực hiện theo từng bước công việc của mục 5.9.

Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi đơn vị.

Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.

  1. BIỂU MẪU
TT Mã hiệu Tên biểu mẫu
1 Mẫu A-BCA(X13)-2018 Bản lý lịch tự khai
2 Mẫu B-BCA(X13)-2018 Bản thẩm tra lý lịch
3 Một số biểu mẫu khác.
  1. HỒ SƠ CẦN LƯU

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận gồm những thành phần sau:

TT Hồ sơ lưu
1. Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc.
2. Sổ theo dõi thống kê kết quả thực hiện TTHC.
3. Các hồ sơ khác có liên quan.
     Hồ sơ được lưu tại Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Quảng Bình

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *