Giúp đỡ xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa giảm nghèo và phát triển bền vững giai đoạn 2018-2020

402

Ngày 20-9, Ban chỉ đạo (BCĐ) giúp đỡ xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa giảm nghèo và phát triển bền vững giai đoạn 2018-2010 đã họp và triển khai thực hiện các nội dung về xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, hộ nghèo tại địa bàn xã Hồng Hóa. Tham dự và chủ trì hội nghị có Đại tá Nguyễn Quốc Tường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng BCĐ và các thành viên BCĐ cùng các đơn vị có liên quan.

Ban Chỉ đạo giúp đỡ xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa giảm nghèo và phát triển bền vững giai đoạn 2018-2010 họp triển khai các nội dung thực hiện.

Bám sát Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 22/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm giai đoạn 2016-2010; Công văn số 184-CV/TU ngày 20/10/2016 của Tỉnh ủy Quảng Bình về tăng cường công tác theo dõi, phụ trách các xã nghèo trên địa bàn tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2308/KH-CAT-PX16 ngày 17/11/2016 của Công an tỉnh Quảng Bình về việc giúp đỡ xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa giảm nghèo và phát triển bền vững giai đoạn 2016-2010. Qua triển khai, Công an tỉnh Quảng Bình đã vận động, kêu gọi các hoạt động của Bộ Công an và các đơn vị khác, như: Đoàn thanh niên Tổng cục CSND (cũ) khám, chữa bệnh cho người dân, tặng quà 50 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trị giá 70 triệu đồng; Cục H44, Tổng cục IV (cũ) tặng 02 con bò giống, trao 22 suất quà trị giá 52 triệu đồng; Công an tỉnh Quảng Ninh thăm, tặng 200 suất quà, trị giá 70 triệu đồng.

Về phía Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức 10 hoạt động tình nghĩa giúp đỡ xã Hồng Hóa, như: Xây dựng 02 nhà tình nghĩa, trị giá 40 triệu đồng; 04 công trình “Thắp sáng đường quê”; tổ chức chương trình Tết cho người nghèo năm 2017, 2018; khám bệnh, phát thuốc miễn phí; làm thủ tục cấp CCCD, tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các em học sinh nghèo vươn lên học giỏi; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ nhân dân; tặng hệ thống âm thanh, loa máy phục vụ sinh hoạt văn hóa cộng đồng..v.v. Tổng trị giá những hoạt động là trên 300 triệu đồng.

Sau hoạt động của giai đoạn 1 (2016-2018), vừa qua Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đã ban hành quyết định về việc thành lập BCĐ giúp đỡ xã Hồng Hóa và ra Quyết định về việc kiện toàn BCĐ giúp đỡ xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa để phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới của Công an tỉnh. Tổ chức phát động toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng đóng góp, ủng hộ 01 ngày lượng để xây dựng quỹ giúp đỡ xã Hồng Hóa. Thường trực BCĐ đã tham mưu cho Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo các Khối thi đua và Công an các đơn vị, địa phương tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, như: Khối XDLL-TT-HCKT tặng hệ thống âm thanh,loa máy trị giá 30 triệu đồng; Khối ANND tặng hệ thống âm thanh, sinh hoạt cộng đồng trị giá 21 triệu đồng và nhiều hoạt động tặng quà, tuyên truyền pháp luật đang được các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện.

Khối thi đua ANND, Công an tỉnh Quảng Bình tặng hệ tặng hệ thống âm thanh, sinh hoạt cộng đồng trị giá 21 triệu đồng cho thôn Quảng Hóa và thôn Rục thuộc xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa.

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo, qua những nội dung báo cáo thực hiện giúp đỡ xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa giảm nghèo và phát triển bền vững, Đại tá Nguyễn Quốc Tường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng BCĐ đã định hướng một số nội dung trọng tâm, như: Tổ chức thực hiện việc giúp đỡ xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa giảm nghèo và phát triển bền vững giai đoạn 2 (2018-2020) cần đúng đối tượng; quan tâm nhiều hơn đối tượng là gia đình chính sách, hộ nghèo; việc thực hiện các chương trình giúp đỡ cần thiết thực, hiệu quả và tạo được sức lan tỏa, đồng thuận của người dân.

Trên cơ sở các ý kiến đề nghị BCĐ đã cùng thống nhất trong thời gian từ tháng 9 đến tháng 12-2018, sẽ tiến hành hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho 5 hộ gia đình, với mức hỗ trợ là 50 triệu đồng/hộ. Tiếp tục kêu gọi các tổ chức, đoàn thể tại địa phương cùng tham gia hỗ trợ ngày công lao động và các điều kiện khác nhằm đảm bảo việc tổ chức thực hiện các hoạt động giúp đỡ xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa giảm nghèo và phát triển bền vững giai đoạn 2 (2018-2020) đạt hiệu quả cao.

 

                                                          Trần Tuấn