Ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên lĩnh vực hàng không

408

Ngày 2 tháng 12 năm 2022, Công an tỉnh Quảng Bình và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội tại Cảng hàng không Đồng Hới và ký kết triển khai công tác phối hợp trong giai đoạn tiếp theo.

Lãnh đạo Công an tỉnh và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam Ký kết quy chế phối hợp trong giai đoạn tiếp theo

Trong 5 năm qua, Công an tỉnh Quảng Bình và Cảng hàng không Đồng Hới đã tích cực chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nội dung quy chế phối hợp giữa hai bên, đảm bảo đúng nguyên tắc. Công tác phối hợp đã tạo cơ chế chủ động trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa với các hành vi xâm phạm an ninh trật tự tại Cảng hàng không Đồng Hới. Hai bên đã kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh hàng không như vận chuyển vũ khí, công cụ hỗ trợ trái phép khi đi máy bay, trộm cắp tài sản hành khách, tấn công nhân viên an ninh hàng không…

Lãnh đạo Cảng hàng không Việt Nam tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình

Trên cơ sở những kết quả đạt được, đại biểu hai bên đã thảo luận và chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn trên lĩnh vực hàng không nói chung và an ninh, trật tự tại khu vực Cảng hàng không Đồng Hới nói riêng.

Công an tỉnh Quảng Bình và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam tiếp tục ký kết quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội tại Cảng hàng không Đồng Hới trong giai đoạn tiếp theo với bản quy chế mới gồm có 3 chương, 9 điều, nhằm thay thế cho quy chế phối hợp trước đây, đồng thời bổ sung, sửa đổi một số nội dung để phù hợp hơn trong giai đoạn mới.

Dịp này, Công an tỉnh Quảng Bình và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam cũng đã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện quy chế phối hợp trong thời gian qua.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện quy chế phối hợp
Lãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam trao tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện quy chế phối hợp
Lãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam trao tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện quy chế phối hợp

Ngô Quang Văn