Kết quả bước đầu sau một năm thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Công an thị xã Ba Đồn

47

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy, Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Công an Thị xã đã ban hành Kế hoạch số 62 KH/CATX, ngày 12/10/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức cho đảng viên, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) học tập quán triệt sâu sắc các nội dung của chỉ thị với mục đích đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc hàng ngày của mỗi CBCS  đơn vị bằng những hành động, lời nói, việc làm thiết thực.

Trên tinh thần đó, Công an Thị xã đã tổ chức lễ phát động thực hiện cuộc vận động “Xây dựng người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; tổ chức ký giao ước thi đua giữa các đội nghiệp vụ, Công an phường, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ và từng CBCS trong đơn vị với phương châm “Tích cực học tập, nỗ lực làm theo”. Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh trong công tác, chiến đấu, sinh hoạt, ứng xử nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Đây được coi là một trong những nội dung, biện pháp quan trọng để thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết TW4 khóa XII của Đảng.

Cấp ủy Đảng và CBCS, đảng viên Công an Thị xã đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn kết, lồng ghép với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Tăng cường xây dựng đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các phong trào thi đua khác của ngành, của đơn vị.

Đảng ủy đã xác định những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở địa phương để tập trung chỉ đạo. Đặc biệt tập trung chỉ đạo tổ chức tuyên truyền Luật phòng, chống ma túy, Luật giao thông, các thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trộm cắp, lừa đảo qua điện thoại…Tại các buổi tuyên truyền đã tổ chức trao 1000 áo phao, 500 mũ bảo hiểm, 200 phao cứu sinh cho nhân dân, cùng 80 suất quà cho trẻ em nghèo vượt khó, trị giá quà tặng trên 200 triệu đồng; chỉ đạo kịp thời công tác cứu hộ cứu nạn, giúp dân khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra. Đặc biệt trong 2 trận lũ lịch sử năm 2016, đã vận động động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tổ chức huy động quyên góp ủng hộ cho nhân dân sau lũ, tổng số tiền quyên góp được hơn 2 tỷ đồng.

Các đội nghiệp vụ, Công an các phường, Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, như lực lượng Quản lý hành chính thực hiện mô hình “Ngày Thứ 7 vì dân”; lực lượng Cảnh sát giao thông thực hiện “Cải cách hành chính trong công tác đăng ký”; lực lượng Cảnh sát điều tra “Tận tụy với công việc, hết lòng phục vụ nhân dân”; lực lượng An ninh, Phong trào xã lấy tiêu chí “Vì nhân dân phục vụ”; lực lượng Tham mưu tổng hợp, hậu cần với khẩu hiệu “Làm hết việc chứ không hết giờ”; lực lượng Đoàn viên tham gia cuộc thi viết “Tuổi trẻ CAND học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện phong trào thi đua “Ghi sổ vàng lập công, mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân” với sự chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, BCH đơn vị, CBCS Công an Thị xã đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo, sát đúng vào thực tế công tác chiến đấu; thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công an thị xã Ba Đồn ra quân tấn công trấn áp tội phạm

Từ hiệu quả của việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đã có 12 lượt tập thể và 46 lượt cá nhân được các cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể, Trung ương tặng Bằng khen, Giấy khen về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và thành tích đột xuất, thành tích trong các đợt thi đua. Trong đó, tập thể Công an thị xã Ba Đồn được Bộ Công an tặng 02 Bằng Khen, UBND tỉnh tặng 02 Bằng khen; Chủ tịch UBND Thị xã tặng 05 Giấy khen và Giám đốc Công an tỉnh tặng 03 Giấy khen; Bộ Công an tặng Bằng khen cho 04 Cá nhân “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu từ năm 2015 đến năm 2016, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”.

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phục vụ tốt sự nghiệp đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới theo chúng tôi, thời gian tới cần tập trung các nội dung sau:

1. Đảng ủy, Chi bộ và cán bộ, đảng viên, chiến sỹ cần nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, từ đó xác định trách nhiệm và nêu cao quyết tâm chính trị của Đảng ủy, BCH, đảng viên, CBCS trong đơn vị, góp phần đưa tinh thần Chỉ thị vào thực tiễn cuộc sống.

2. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, để từ đó mỗi cán bộ, đảng viên tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cuộc sống và trong công việc hàng ngày.

3. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị của các Chi bộ, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ. Tích cực phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; kịp thời uốn nắn, nhắc nhở những tập thể, cá nhân chưa nghiêm túc, chưa thực hiện theo đúng yêu cầu tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Thượng tá Vũ Thị Kim Oanh     

Phó Trưởng Công an thị xã Ba Đồn