KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TRONG VIỆC XÂY DỰNG, NHÂN RỘNG MÔ HÌNH “THÔN AN TOÀN” TRONG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TẠI HUYỆN QUẢNG TRẠCH

55

Quảng Trạch là huyện lỵ nằm ở phía Bắc tỉnh Quảng Bình, dân số trải dài trên 18 xã. Sau khi chia tách huyện, tình hình ANTT cơ bản được giữ vững ổn định, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện nâng lên. Trong những năm qua, Đảng ủy, BCH Công an huyện luôn chú trọng, quan tâm đến công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ). Đặc biệt sau sự cố môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung, một bộ phận quần chúng nhân dân ở các xã ven biển dọc tuyến Quốc lộ 1A bị các đối tượng xấu kích động, lôi kéo tụ tập, tuần hành, biểu tình, kéo lên chặn đường QL1A và trụ sở UBND để gây sức ép cho chính quyền trong việc chi trả tiền đền bù, gây mất ANTT trên địa bàn huyện.

Tình hình đó đặt ra cho lực lượng Công an huyện Quảng Trạch cần có biện pháp thiết thực, sâu rộng, tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành đường lối ,chính sách pháp luật; đồng thời tăng cường công tác phát động phong trào quần toàn dân vệ ANTQ.

Thực hiện Kế hoạch số 985/KH-CAT-PV28, ngày 18 tháng 5 năm 2017 của Công an tỉnh Quảng Bình về việc xây dựng điểm mô hình “Thôn an toàn”, Công an huyện đã phối hợp tham mưu Lãnh đạo Công an tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện, BCĐ 138 huyện xây dựng kế hoạch chọn xã Quảng Thanh là một xã giáp ranh với thị xã Ba Đồn, vừa có đồng bào “Lương”, “Giáo” sinh sống để triển khai điểm mô hình “Thôn an toàn” sau đó nhân rộng ra 17 xã còn lại. Ngày 08/8/2017, Công an huyện Quảng Trạch đã phối hợp với UBND xã Quảng Thanh tổ chức hội nghị triển khai xây dựng mô hình “Thôn an toàn” tại xã.

Qua gần 3 tháng triển khai, mô hình đã mang lại những kết quả bước đầu quan trọng. Quá trình thực hiện đã có sự chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền, sự tham gia của các ban ngành, đoàn thể và ủng hộ của quần chúng nhân dân. Tình hình ANTT trên địa bàn xã cơ bản được giữ vững ổn định, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội có chiều hướng giảm, không có vụ việc phức tạp xảy ra, các mâu thuẫn nhỏ được giải quyết dứt điểm ngay tại địa bàn cơ sở. Qua việc triển khai xây dựng mô hình “Thôn an toàn” góp phần củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, huy động được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, nhất là tại cơ sở có một lực lượng nòng cốt tham gia giải quyết các vụ việc về ANTT, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế, công tác quản lý nhà nước về ANTT có chuyển biến rõ rệt.

 Đặc biệt, linh mục quản xứ, hội đồng mục vụ các họ đạo ở các thôn đã cộng tác chặt chẽ với chính quyền trong việc tuyên truyền giáo dục bà con giáo dân sống tốt đời đẹp đạo, cam kết và tuyên truyền các thành viên trong gia đình không vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội, không nghe theo kẻ xấu xúi giục, kích động, nhất là không tham gia khiếu kiện, tuần hành, biểu tình liên quan sự cố môi trường biển.

Từ kết quả bước đầu trong xây dựng mô hình “Thôn an toàn” ở Quảng Thanh, đến nay tất cả các xã trên địa bàn huyện đã tổ chức xây dựng mô hình này. Ở các xã, tùy đặc điểm tình hình của từng thôn để xây dựng các tổ “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ”, kịp thời giải quyết các vụ việc, mâu thuẫn dù là nhỏ nhất, ngăn chặn, đẩy lùi nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Để xây dựng, củng cố và nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào, thời gian tới Công an huyện Quảng Trạch đề ra một số nhiệm vụ sau:

Một là, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, Chính quyền đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Chú trọng củng cố hệ thống chính trị cơ sở, nhất là tại các địa bàn vùng giáo, địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT.

Hai là, huy động sự chung tay, phối hợp của các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị và sự ủng hộ tham gia tích cực của quần chúng nhân dân đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Ba là, các chủ trương của Đảng, Nhà nước và Chính quyền địa phương cần phải được tuyên truyền, phổ biến đến từng thôn, xóm, khu dân cư, cơ quan, đơn vị … để mọi người dân đều nắm được cụ thể, tự giác thực hiện. Đẩy mạnh các hoạt động phòng chống tội phạm,  nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ngay tại cơ sở.

Bốn là, chú trọng kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và các tổ chức quần chúng làm công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở. Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho các thành viên trong các tổ, lực lượng làm công tác đảm bảo ANTT tại địa bàn các thôn, chòm, xóm, khu dân cư…

Năm là, bố trí kinh phí hoạt động, trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ cho các tổ làm công tác giữ gìn ANTT tại cơ sở. Kịp thời khen thưởng, biểu dương các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, có chính sách thỏa đáng đối với những trường hợp bị thương, hy sinh trong khi tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, nhân rộng các điển hình tiên tiến để thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển vững chắc.

Trung tá, Ths Trương Việt Quảng       

Phó Trưởng Công an huyện Quảng Trạch